Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1798 Vilhelm Gabriel Lagus 11204. * Iisalmella 10.7.1786. Vht: Iisalmen kirkkoherra, FM ja TT Johan Lagus 7454 (yo 1749, † 1806) ja Lovisa Benedicta Kraftman. Ylioppilas Turussa kl. 1798 [Lagus] Wilh. Gabriel, Wiburg. _ 804. Viipurilaisen osakunnan jäsen 4.6.1798 [1798] d. 4. Junii. Wilhelmus Gabriel Lagus. natus d. 10. Julii 1786. patre Pastore & Præposito in Idensalmi Johanne Lagus. E Schola privata. Merkitty Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin 20.10.1798 [1798] 20. Oct: \ Wilhelm Gabr. Lagus \ 1786. \ Probst \ Idensalmi \ Juris Professor och Ridd. Ylioppilas Uppsalassa 3.11.1802 Wilh. G. Lagus Fenno (* 1786). Respondentti Uppsalassa 15.5.1805 pro exercitio, pr. käytänn. filos. prof. Dan. Boëthius. FK Uppsalassa 1811. MOK 1812. MOL 1812. Respondentti Uppsalassa 19.5.1812 pro gradu, pr. kreikk. kirjall. prof. Gust. Knös. FM Uppsalassa 15.6.1812. MOT Uppsalassa 15.6.1818. — Uppsalan Suomalaisen osakunnan kuraattori 1806. Viipurilaisen osakunnan kunniajäsen (1818). Savokarjalaisen osakunnan inspehtori 1833–46. Oikeust. tiedek. promoottori 1840. — Turun akatemian (Aleksanterin yliopiston) taloustieteen ja kauppaoikeuden apulainen 1813, vt. lainopin professorina 1815–18, 1819, 1822 ja 1823, yleisen lainopin professori 1823, oppiaineena vuodesta 1852 siviili- ja roomalainen oikeus, ero täysinpalvelleena 1858. Yliopiston vararehtori 1839–45, rehtori 1845–48. Suomen talousseuran 2. sihteeri 1817–28. Kanslianeuvos 1849. † Helsingissä 18.12.1859.

Pso: 1816 Hedvig Maria af Tengström († 1859).

Appi: Turun arkkipiispa, FM ja TT Jakob Tengström 9006 (yo 1771, † 1832).

Poika: kreikkalaisen kirjallisuuden professori, valtioneuvos, FT Jakob Johan Vilhelm Lagus 15698 (yo 1839, † 1909).

Poika: rikos- ja valtio-oikeuden dosentti, FM ja MOL Knut Ferdinand Lagus 16206 (yo 1844, † 1859).

Poika: siviilioikeuden ja roomalaisen oikeuden dosentti, FT ja MOT Robert Erik Lagus 16291 (yo 1845, † 1863).

Poika: Viipurin lyseon rehtori, HFT Wilhelm Gabriel Lagus 17360 (yo 1855, † 1896).

Vävy: kihlakunnantuomari Karl Adolf Lemberg 14462 (yo 1828, † 1872).

Vävy: 1. Suomen kaaderiekipaasin ylilääkäri Petter Vilhelm Forsblom U1091 († 1864).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 110a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1260; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (v.l. 10.11.1813), (v.l. 7.12.1823); KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 386 (CXLIX); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 114 (Album Nationis Fennicæ #62); Uppsala universitets matrikel IV 1801–1817 (utg. P. Sjögren, 1960) s. 12; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 185. — G. Marklin, Catalogus disputationum ... continuatus I. Disp. Upsalienses (1820) p. 30, 117; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 771 (Lagus Taulu 61); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #156; G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 15, 24, 25, 47, 182; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. II (1925) s. 511; K. G. Westman, Juris doktorer vid Uppsala universitet 1629–1929. Förteckning. Uppsala universitets årsskrift 1929. Band I. Juridik 1. s. 9; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 173 (Lagus Tab. 1); Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 380 (Lagus Taulu 90); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2135–2138P; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 420; Suomen kansallisbiografia 5 (2005) s. 677.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Vilhelm Gabriel Lagus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11204>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.