Helsingin yliopisto

Tiedot

30.5.1829 Karl Reinhold Bonsdorff 14585. * Turussa (ruots. seurak.) 13.4.1814. Vht: eksegetiikan professori, FM ja TT Jakob Bonsdorff 9660 (yo 1779, † 1831) ja hänen 2. puolisonsa Susanna Fredrika Stenfelt. Turun katedraalikoulun oppilas 26.2.1826. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 30.5.1829 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 14). Viipurilaisen osakunnan jäsen 30.5.1829 30/5 1829 \ Carl Reinh. Bonsdorff \ 14/4 1814 \ Theol. Prof. o. Ridd. D:r Jak. Bonsdorff \ Åbo \ [med betyg] af sin Far \ ‹–›. Viipurilaisen (jaetun) osakunnan perustajajäsen 1833 30/V 1829 \ Carl Reinhold Bonsdorff \ 14/IV 1814 \ Jacob Bonsdorff. Theologiae Doctor och Professor wid Uniwersitetet. \ Åbo. \ Ingick i Åbo Cathedral Skola år 1825, skiljde sig derifrån år 1827, fortsättande Studierne under privat ledning. Student, med Betyg af sin Far, år 1829. | –1836. Uttagit Afdelnings-Betyg. | Återvände till Univ. H. T. 1838. Prestvigd 20 Dec. 1841. tjenstgjorde sedan i Idensalmi, Nilsiä, Sulkava, Taipalsaari, Savitaipale, Luumäki, Ruskeala och Kiwinebb. Predikant vid 1:sta finska sjöeqvipaget 9 Sept. 1852. t. f. pastor 18 Maj 1853. Ordinarie 17 Mars 1854. Då sjöeqvipaget sedermera 1862 reducerades till finska sjöeqvipagets kader, qvarstannade han der såsom pastor. Död 25 Mars 1868. Respondentti 14.11.1835 pro exercitio, pr. Carl Reinhold Sahlberg 10919. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 20.12.1841. — Porvoon pedagogion vt. kollega 1839. Pappina Nilsiässä, Iisalmella, Sulkavalla, Taipalsaarella, Savitaipaleella, Luumäellä, Ruskealassa ja Kivennavalla. 1. Suomen meriekipaasin saarnaaja 1852, vt. pastori 1853, vakinainen 1854. † Helsingissä 25.3.1868. Naimaton.

Yksityistod. antaja isä: Jakob Bonsdorff 9660.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #2021; HYK ms., Viip. osak. matr. IV #16; HYKA, Album 1817–65 s. 216. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 5; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 192, 193; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 163 (Bonsdorff Taulu 6); O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #402; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6326.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Reinhold Bonsdorff. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14585>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.