Helsingin yliopisto

Tiedot

12.2.1779 Jakob Bonsdorff 9660. * Porvoossa 3.9.1763. Vht: Hauhon kirkkoherra, FM ja TT Petter Bonsdorff 6356 (yo 1737, † 1803) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Haartman. Porvoon lukion oppilas 1.10.1773. Ylioppilas Turussa 12.2.1779 [Bonsdorff] Jacob., Wib. _ 578. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1779 Febr. 12.] Jacob Bonsdorff. n. 1763. Fratres. Petri Filii. Respondentti 21.6.1782 pro exercitio, pr. Petter Bonsdorff 9215. Todistus Uppsalan yliopistoon siirtymistä varten registratuurassa 11.8.1783 student den 13.‹!› Februarii 1779. Matkapassi Tukholmaan ja Uppsalaan matkustamista varten 11.8.1783. Ylioppilas Uppsalassa 18.9.1783 Jacobus Bonsdorff Fenno (* 1763) Civis antea Acad. Åboens. FK Uppsalassa 1784. Respondentti Uppsalassa 8.6.1785 pro gradu, pr. itäm. kielten prof. Carl Aurivillius. FM Uppsalassa 18.6.1785. Preeses Turussa 13.4.1786 pro venia docendi. TK Turussa 18.5.1787. Respondentti 13.12.1788 pro candidatura theologica, pr. Lars Lefrén 7241. TL 1791. Respondentti 16.4.1791 pro doctoratu, pr. Jakob Tengström 9006. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 16.9.1791. Todistus registratuurassa 23.12.1792 ("född den 5: Septembr 1763:"). TT Turussa 15.6.1818 (nim. 20.7.1817). — Viipurilaisen osakunnan kuraattori 1788–96, kunniajäsen (1818). — Turun akatemian (vuodesta 1828 Aleksanterin yliopiston) itämaisen kirjallisuuden dosentti 1786, ylim. kirjaston amanuenssi 1787, teologian dosentti 1788, teologian apulainen 1791, kolmas teologian professori 1807, toinen 1812, eksegetiikan professori 1829, ero täysinpalvelleena s.v. Samalla teologisen seminaarin johtaja 1822 sekä palkkapitäjänsä Piikkiön kirkkoherra 1794, Marttilan 1807, Maskun 1808. Turun tuomiokapitulin jäsen 1794–1828. Lääninrovasti 1825. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1807. † Turussa (ruots. seurak.) 13.3.1831.

Pso: 1:o 1790 Anna Maria Strandheim († 1810); 2:o 1811 Susanna Fredrika Stenfelt († 1846).

Appi: Liperin ent. kirkkoherra, FM Adolf Fredrik Stenfelt 8499 (yo 1764, † 1785).

Poika: Suomen asiain komitean kanslisti, FM Pehr Gustaf Bonsdorff 12106 (yo 1807, † 1825).

Poika: Turun poliisikamarin notaari Jakob Vilhelm Bonsdorff 12907 (yo 1816, † 1848).

Poika: Hartolan kirkkoherra, FM Nils Robert Bonsdorff 13274 (yo 1819, † 1859).

Poika: apulaispappi Fredrik August Bonsdorff 13731 (yo 1822, † 1830).

Poika: henkikirjuri, varamaanmittari Georg Edvard Bonsdorff 13784 (yo 1823, † 1869).

Poika: meriekipaasin pastori Karl Reinhold Bonsdorff 14585 (yo 1829, † 1868).

Vävy: senaatin esittelijäsihteeri, FM Karl Georg Ekmark 11425 (yo 1800, † 1822).

Vävy: turkulainen oikeusraatimies Adolf Reinhold Sjöstedt 11447 (yo 1800, † 1851).

Vävy: professori, FM ja MOT Daniel Johan Myréen U939 († 1831).

Yksityistod. saaja 30.5.1816 poika: Jakob Vilhelm Bonsdorff 12907; Anders Wikman 13625; 7.12.1822 poika: Fredrik August Bonsdorff 13731; s.d. poika: Georg Edvard Bonsdorff 13784; Herman Henrik Lundelin 14211; poika: Karl Reinhold Bonsdorff 14585; Karl Otto Nilsdorff 14753.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 28a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1015; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 104; HYK ms. AKA:16, Konsistorin registratuura 1789–1794 s. 236'; HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (16.5.1791), (29.1.1807). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 247 (CXXX); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 107 (Album Nationis Fennicæ #4); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 253; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #708; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 68; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 146. — G. Marklin, Catalogus disputationum ... continuatus I. Disp. Upsalienses (1820) p. 12; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 80, 147, 432; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 309; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 162 (Bonsdorff Taulu 6); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #141; G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 6, 65, 70, 96, 181; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #401; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. I (1925) s. 87; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #544–600P, 604D, 626R, 2245R, 3861R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Masku; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6272; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 127; Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 732.

Doria respondentti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 23.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Bonsdorff. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9660>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.