Helsingin yliopisto

Tiedot

19.4.1830 Adolf Lindberg 14701. * Iisalmella 19.4.1811. Vht: Iisalmen nimismies Johan Lindberg 9422 (yo 1776, † 1826) ja Brita Charlotta Maexmontan. Kuopion triviaalikoulun oppilas 7.4.1820 – 31.1.1824 (betyg). Maanmittausoppilas 17.3.1824. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 19.4.1830 (arvosana approbatur äänimäärällä 7). Viipurilaisen osakunnan jäsen 21.4.1830 21/4 1830 \ Adolf Lindberg \ 19/4 1811 \ Länsmannen Joh. Lindberg \ Idensalmi \ [Betyg] af Mgr. Doc. Gyldén \ Uttog bet. d. 24/5 1833 för att ingå vid Landtmäteri Staten. Maanmittausauskultantti 4.7.1833. — Varamaanmittarin arvonimi 1842. Varamaanmittari Viipurin läänissä 1848. Asui Muolaan Heikurilassa. † Muolaassa 4.3.1852.

Yksityistod. antaja: Nils Abraham Gyldén 13448.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #2045; HYKA, Album 1817–65 s. 232; KA Maanmittaushallitus, Oppilaiden luettelo 1813–1837 f. 21v. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 13; Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Trivialskola [1816–42]. Aarni 10 (1958) #536. — E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #725.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Adolf Lindberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14701>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Adolf Lindberg f. Idensalmi 19.4.1811. Fdr expeditionsfogden Johan L. och Brita Charlotta Maexmontan. Vb N. A. Gyldén. Vib. Lantm.ex. 1833. Vicelantmätare 1842. † Mola Heikurila 4.3.1852.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 13.