Helsingin yliopisto

Tiedot

8.3.1821 Nils Abraham Gyldén 13448. * a.n. Mikkelissä 16.5.1805. Vht: kihlakunnantuomari Abraham Jonathan Gyldén 10862 (yo 1794, † 1823) ja Eva Ström. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 8.3.1821. Viipurilaisen osakunnan jäsen 10.3.1821 [10/3 1821] \ Nils Abraham Gyldén \ 10/5 1805 \ Vice Haradshöfd. \ Kexholm \ Phil. Cand. Vår T. 1827. | Prom. d. 10/7 1827. | Litt. Graecae Docens HT. 1828. | Vald till Curator för Tavastl. Afdeln. VT. 1829. Stipendiaattiteesi 29.11.1823, pr. Erik Gabriel Melartin 11084. Respondentti 30.4.1825 pro exercitio, pr. Axel Gabriel Sjöström 12274. Stipendiaattiteesi 10.12.1825, pr. Fredrik Bergbom 11668. FK 6.4.1827. Respondentti 23.6.1827 pro gradu, pr. Fredrik Vilhelm Pipping 11295. FM 10.7.1827. Preeses 27.11.1833 pro munere. Filologisia ja arkeologisia opintoja Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa 1834–35. Tieteellinen opintomatka Etelä-Eurooppaan 1847. Preeses 20.2.1847 pro munere. Riemumaisteri 31.5.1877. — Viipurilaisen osakunnan kirjastonhoitaja 1828, kunniajäsen 1829. Hämäläisen osakunnan kuraattori 1829–34, Savokarjalaisen osakunnan 1838–39. Historiallis-filol. tiedek. dekaani 1853–55, promoottori 1857. — Aleksanterin yliopiston kreikkalaisen kirjallisuuden dosentti 1829, kreikkalaisen ja roomalaisen kirjallisuuden apulainen 1834, kreikkalaisen kirjallisuuden vt. professori 1838–39, vt. kaunopuheisuuden professori 1844–45. Professorin arvonimi 1841. Painotarkastuskomitean jäsen 1844–51. Yliopiston kreikkalaisen kirjallisuuden professori 1847, ero täysinpalvelleena 1866. Asui sittemmin Tukholmassa. † Tukholmassa 28.2.1888.

Pso: 1837 Beata Sofia Wrede († 1864).

Poika: astronomi, hovineuvos, FT Johan August Hugo Gyldén 17665 (yo 1857, † 1896).

Yksityistod. antaja: Karl Niklas Keckman 12230.

Yksityistod. saaja 11.6.1827: Mårten Henrik Fabritius 14347; Jakob Zitting 14554; Herman August Boije 14577; Claes Gustaf Beyrath 14586; Anders Johan Åhlberg 14594; Alexander Frans Napoleon Pippingsköld 14596; Johan Hansson 14656; Claes Adolf Karsten 14663; Henrik Edvard Arnell 14664; Karl Alexander Avellan 14668; Anders Johan Kiljander 14690; Josef Ramstadius 14698; Adolf Lindberg 14701; Karl Johan Fredrik Kanninen 14734; Edvard Ludolf Vilhelm Castegren 14735; Claes Torsten Lybecker 14742; Georg Nordenswan 14743; Karl Nordenswan 14744; Johan Lagerstedt 14782; Gustaf Daniel Grönlund 14822; Paul Maconi 14828; Pehr August Lignell 14830; Karl August Sahlberg 14831; Konrad Teodor Murin 14832; Vilhelm Ferdinand Murin 14833; Zachris Vilhelm Fabritius 14847; Karl Vilhelm Calonius 14854; Gustaf Robert Kekoni 14861; Karl Gabriel Savander 14863; Berndt Vilhelm Wahlberg 14885; Matias Vilhelm Anthell 14886; Fredrik Ludvig Byman 14888; Oskar Selim Lindström 14892; Gustaf Adolf von Numers 14909; Karl Fredrik Rautian 14912; Henrik Vilhelm Mellbom 14917; Anders Reinhold Cygnaeus 14920; Otto Wilkman 14931; Axel Fredrik Granfelt 14949; Axel Vilhelm von Schantz 14955; Pehr Aulin 15030; Niklas Henrik Snellman 15039; Karl August Åberg 15044; Henrik Vilhelm Montell 15080; Karl Magnus Montell 15105; Karl Jakob Calamnius 15489; Gustaf Berndt Mortimer Forstén 15490; Alexander Heribert Ehrenström 15491; Vladimir Alfons Walleen 15492; Gustaf Robert Ehrnrooth 15493; Lorenz August von Numers 15494; Karl Fredrik Rosberg 15495; Knut Filip Akilles Charpentier 15496; Fredrik Vilhelm Nylund 15497; Odert Kristian Åkesson 15529; Johan Henrik Holm 15551; Frans Petter Kemell 15555; Isak Carström 15557; Gustaf Adolf Viktor Grönblad 15558; Jonas Sandman 15559; Germund Gustaf Aminoff 15595; Gustaf Palmlöf 15596; Zachris Joachim Cleve 15597; Carl Magnus Creutz 15598; Anders Ludvig Wendelin 15599; Johan Gustaf Lennberg 15600; Karl Edvard Wilchman 15601; Karl Gustaf Fabian Wrede 15602; Viktor Alexander Sundel 15689; Edvard Vilhelm Withander 15690; Alfred Backman 15691; Henrik August Wrede 15692; Karl Vilhelm von Essen 15694; Fredrik Vilhelm Mäklin 15703; Karl Anselm Stenhagen 15813; Gregorius Gummerus 15814; Kristian Gustavson 15815; Karl Edvard Strömberg 15816; Karl Gabriel Edvard Wegelius 15817; Albin Granlund 15818; Karl Gabriel Krook 15819; Magnus Forsell 15820; Karl Jakob Stråhlmann 15821; Ludvig Leonard Laurén 15875; Edvin Gideon Wasastjerna 15876; Axel Henning Krabbe 15877; Fredrik Sohlberg 15878; Karl Edgar Julius von Willebrand 15879; Berndt Erik Konstantin Hildén 15880; Zakarias Jakob Finnander 15881; Karl Johan Lönegren 15882; Karl Georg af Tengström 15883; Karl Herman Julius Forssell 15884; Ludvig Vilhelm Örn 15885; Herman Viktor Höckert 15886; Karl Lloyd Berger 15887; Herman Petter Höckert 15928; Sixtus Viktor Calamnius 15990; Karl Otto Forsell 15992; Alexander Reinhold Frey 15993; Nikolai Konstantin Hornborg 15994; Johan Julius Häggman 15998; August Fredrik Järnefelt 15999; Georg Vilhelm Lindström 16000; Arseni Peter von Weissenberg 16001; Otto Anders Vilhelm Wegelius 16002; Gustaf Adolf Reinhold Wegelius 16003; Johan Fredrik Grönfeldt 16094; Hans Gustaf Boije 16095; Karl Vilhelm Axel Napoleon Becker 16096; Herman Hallonblad 16097; Hjalmar Erik Gabriel von Bonsdorff 16098; Oskar August Toppelius 16100; Karl Stenhagen 16101; Alfred Thureson 16102; Filemon Kristoffer Viktor Jonas Planman 16103; Isak Leonard Cairenius 16164; Paul Emil Forsman 16187; Kurt Oskar Scheele 16188; Gustaf William Thilén 16189; Adolf Fredrik Wasenius 16191; Anders Johan Malin 16192; Agathon Meurman 16193; August Richard Hjelt 16211; Georg Ferdinand Långhjelm 16212; Alexander Kyntzell 16213; Anders Johan Rudbäck 16194; Olof Fritiof Holmberg 16195; Ernst Vilhelm Wendelin 16196; Hugo Berndt Aminoff 16197; Feodor Alexander Aminoff 16198; Gustaf Alfred af Hällström 16270; Claes Vilhelm Sahlstén 16271; Johan Ludvig Nikolaus Groundstroem 16272; Johan Albert Tengén 16273; Fredrik Vilhelm Merón 16274; Otto Robert Vilhelm Tandefelt 16275; Henrik Borgström 16333; Alexander Crohns 16327.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #1763; HYKA, Album 1817–65 s. 56; HYKA TAA Bb, Tutkintoja koskevat luettelot 1796–1828; KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 611 (CLXXII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 267. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 523 (Gyldén Taulu 9); G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 44, 177; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. I (1925) s. 302; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #228R, 2379R, 2987R, 3617R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8549; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 198; Suomen kansallisbiografia 3 (2004) s. 375.

Doria respondentti

Päivitetty 16.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Abraham Gyldén. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13448>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.