Helsingin yliopisto

Tiedot

4.5.1830 Gustaf Sattler 14703. * Viipurissa 21.9.1810. Vht: hallituskonseljin jäsen Karl Adolf Sattler 8715 (yo 1767, † 1815) ja hänen 2. puolisonsa Sofia Dorotea Lilius tämän 2. avioliitossa. Viipurin piirikoulun oppilas. Viipurin lukion oppilas 24.8.1826 – 1828. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 4.5.1830 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 14). Viipurilaisen osakunnan jäsen 8.5.1830 8/5 1830 \ Gustaf Sattler \ 10/9 1810 \ Collegii Råd. och Ledam. i Senaten för Fld. Carl Adolf Sattler. + \ Wiborgs Socken \ [Betyg] af Mgr. Doc. Rein \ ‹–›. Viipurilaisen (jaetun) osakunnan perustajajäsen 1833 8/V 1830 \ Gustaf Sattler. \ 10/IX 1810 \ Carl Adolph Sattler Collegii Råd och Ledamot i Senaten för Finland. \ Viborgs Socken. \ Student med Betyg af Mag. Doc Gabr. Rein. | Uttog betyg d. ‹–› Dec. 1838. Skol Lärare i Viborg vid 2:a elementarskolan 23 Juni 1839. Larare vid fruntimmersskolan i Wiborg 15 Dec 1841. | Tog afsked 1860. Possessionat på Hyppälä egendom i Jääskis socken. + 15/8 1892. — Viipurin ala-alkeiskoulun opettaja 1839, tyttökoulun opettaja 1842, ero 1860. Tilanomistaja Jääsken Hyppälän tilalla. † Jääskessä 15.8.1892.

Yksityistod. antaja: Gabriel Rein 13056.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #2046; HYK ms., Viip. osak. matr. IV #21; HYKA, Album 1817–65 s. 232. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 13; H. Hornborg och I. Lundén Cronström, Viborgs gymnasium 1805–1842. Biografisk matrikel. SSLS 388 (1961) #287. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 345, 355, 355, 357.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Sattler. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14703>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Gustav Sattler f. Viborgs sn 21.9.1810. Fdr led. av Regeringskons. Carl Adolf S. och Sofia Dorotea Lilius. Vb G. Rein. Vib. Lärare vid lägre elem.skolan i Viborg 1839, vid fruntimmersskolan 1842. Avsked 1860. Jordbrukare. † Jäskis 15.8.1892.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 13.