Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1817 Gabriel Rein 13056. * Jääskessä v.l. 8.12.1800. Vht: Jääsken kappalainen, FM Karl Rein 10314 (yo 1787, † 1803) ja Sofia Dorotea Lilius tämän 1. avioliitossa. Käkisalmen piirikoulun oppilas 15.9.1809 – 8.7.1810. Viipurin piirikoulun oppilas. Viipurin lukion oppilas 12.8.1812 – 1817. Ylioppilas Turussa sl. 1817. Viipurilaisen osakunnan jäsen 11.10.1817 11/10 1817 \ Gabriel Rein \ 20/12 1800 \ Kapellan \ Jaeskis \ Phil. Cand om Våren 1822. Promov. 1823. Historiarum Docens 1825. | Curator för Vib. Nat. 19/2 1826. | – 7 Oct. 1834. | Amanuens vid Univ. Bibliotheket i Oct. 1822. | – Jan. 1829 | Amanuens vid Consist. i Octob. 1828. Lector i Tyska Språket vid Univ. 1832. | Professor i Historien d. 16 April 1834. Respondentti 7.3.1821 pro exercitio, pr. Karl Gustaf Nykopp 12022. FK kl. 1822. Respondentti 21.6.1823 pro gradu, pr. Hans Henrik Fattenborg 10328. FM 27.6.1823. Preeses 26.2.1825 pro venia docendi. Preeses 26.2.1825 pro venia docendi. Preeses 15.5.1833 pro munere. — Viipurilaisen osakunnan kuraattori 1826–34, Savokarjalaisen osak. 1833–34. Viip. osak. inspehtori 1835–52. Fil. tiedek. promoottori 1850. — Turun akatemian (Aleksanterin yliopiston) kirjaston ylim. amanuenssi 1822, historian dosentti 1825–34, konsistorin ylim. amanuenssi 1828, vakinainen 1829, vt. saksan kielen lehtori s.v., vakinainen 1832, samalla sensuuriylihallituksen kopisti 1830–34. Historian professori 1834, ero täysinpalvelleena 1861. Yliopiston vararehtori 1845–48, rehtori 1848–58. Painotarkastuskomitean jäsen 1842–48. Kanslianeuvos 1856. Aateloitu s.v. Väliaikainen tilastollisen päätoimiston päällikkö 1865. Valtiopäivämies 1863–64 ja 1867. † Helsingissä 24.6.1867.

Pso: 1829 Sedig Edla Ekbom († 1849).

Appi: kihlakunnantuomari Per Johan Ekbom 10868 (yo 1794, † 1812).

Poika: filosofian professori, todellinen valtioneuvos, FT Karl Gabriel Thiodolf Rein 17157 (yo 1853, † 1919).

Vävy: vankeinhoitohallituksen ylitirehtööri, FM ja MOT Adolf Grotenfelt 16046 (yo 1842, † 1892).

Vävy: kruununvouti Karl Edvard Groundstroem 16680 (yo 1848, † 1873).

Yksityistod. saaja 7.11.1823: Gustaf Mauritz Melartin 13869; s.d.: Sigfrid Olof Levison 14045; Karl August Fröberg 14107; Nils Otto Vilhelm Bonsdorff 14220; s.d.: Bengt Adolf Thunberg 14298; 23.4.1827: Johan Elving 14334; s.d.: Fredrik Napoleon Melartin 14406; s.d.: Pehr Ali Ekbom 14451; Gustaf Sattler 14703; Konstantin Melartin 14834; Karl Konstantin Heinricius 14876; Adolf Fredrik Mennander 14924; Felix Edvard Erik Hartman 14939; Johan Henrik Amberg 14991; Frans Edvard Conradi 15015; Johan Petter Hultin 15020; Karl Gustaf Serenius 15023; Johan Vilhelm Enlund 15024; Karl Magnus Montell 15029; Berndt Adolf Rotkirch 15031; Anders Johan Giös 15035; Alexander Popoff 15047; Karl Edvard Aspelund 15093; Johan August Forstén 15094; Henrik Johan Rongani 15100; Karl Reinhold Aurén 15107; Fredrik Vilhelm Strömberg 15139; Lorentz Kristian Tallberg 15143; Johan Grahn 15159; Karl Algot Edvard Nyman 15167; Tomas Johan Kumlin 15168; Fredrik Vilhelm Salonius 15170; Immanuel Smedberg 15186; Nils Vilhelm Rosberg 15190; Torsten Gustaf Collan 15192; Frans Ferdinand Favorin 15233; Karl Åström 15251.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. II #1669; KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 572 (CLXIXa); O. Wanne, Käkisalmen koulujen matrikkeli 1800–1892. SSV 29 (1945) #28; H. Hornborg och I. Lundén Cronström, Viborgs gymnasium 1805–1842. Biografisk matrikel. SSLS 388 (1961) #102; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 252. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1079 (Rein(ius) Taulu 28); T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. II (1925) s. 771; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 245 (Rein Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #899R, 2705R, 3272–3281P; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 616; M. Groundstroem, Professorskan Edla Rein – ett kvinnoöde under 1800-talet. Uppsatser XI (1994) s. 77–95; Suomen kansallisbiografia 8 (2006) s. 190.

Doria respondentti

Päivitetty 15.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Rein. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13056>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.