Helsingin yliopisto

Tiedot

21.6.1830 Karl Johan Fredrik Kanninen 14734. * Hiitolassa 1.4.1811. Vht: Hiitolan Asilan vuokraaja, lääninkanslisti Abraham Fredrik Kanninen († 1827) ja Katarina Juliana Deutsch. Käkisalmen piirikoulun oppilas 18.9.1822 – 11.7.1827. Viipurin lukion oppilas 28.8.1827 – 27.1.1830. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 21.6.1830 (arvosana approbatur äänimäärällä 12). Viipurilaisen osakunnan jäsen 9.2.1831 9/2 1831 \ Fredrik Kannin \ 13/4 1811 \ Arrendatorn Abrah. Kannin \ Hiitola \ [Betyg] af Mgr. Doc. Gyldén \ Död om Hösten 1833 på sin hemort. \ [Student] 19‹!›/6 1830. Maanmittausoppilas 9.4.1832. Viipurilaisen (jaetun) osakunnan perustajajäsen 1833 9/II 1831 \ Fredric Kannin. \ 13/IV 1811 \ Abraham Kannin. Arendator. \ Hiitola \ Student med Betyg af Mag Doc. Gyldén. Död om hösten 1833. på sin hemort i Haemoptysis, till stor saknad för sina närmaste wänner. † ylioppilaana Käkisalmella 22.10.1833. Naimaton.

Yksityistod. antaja: Nils Abraham Gyldén 13448.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #2064; HYK ms., Viip. osak. matr. IV #32; HYKA, Album 1817–65 s. 236; KA Maanmittaushallitus, Oppilaiden luettelo 1813–1837 f. 19v. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 16; O. Wanne, Käkisalmen koulujen matrikkeli 1800–1892. SSV 29 (1945) #150; H. Hornborg och I. Lundén Cronström, Viborgs gymnasium 1805–1842. Biografisk matrikel. SSLS 388 (1961) #309.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Johan Fredrik Kanninen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14734>. Luettu 24.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Carl Johan Fredrik Kanninen f. Hiitola (Asila) 1.4.1811. Fdr landskanslisten och arrendatorn Abraham Fredrik K. och Katarina Deutsch. Vb N. A. Gyldén. Vib. »Vita decessisse fertur a. 1833 aut sequente» (ej i Hiitola).

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 16.