Helsingin yliopisto

Tiedot

21.6.1830 Edvard Ludolf Vilhelm Castegren 14735. * Ruokolahdella 9.5.1809. Vht: Ruokolahden kirkkoherra Anders Gottlieb Castegrén 10204 (yo 1785, † 1833) ja Anna Fredrika Wirenius. Viipurin lukion oppilas 26.8.1826 – 19.6.1829. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 21.6.1830 (arvosana approbatur äänimäärällä 10). Maanmittausoppilas 9.7.1830. Viipurilaisen osakunnan jäsen 25.1.1832 25/1 1832 \ Edvard Ludolf Wilh. Castegren \ 9/5 1809 \ Prost. o. Ord. Led. af Wl. O. 4 Cl. And. Gottlieb Castegren \ Ruokolax \ [Betyg] Mgr. Doc. Gyldén \ ‹–›. Viipurilaisen (jaetun) osakunnan perustajajäsen 1833 25/I 1832 \ Eduard Ludolf Wilhelm Castegrén \ 9/V 1809 \ And. Gottl. Castegrén. Contr. Prost och Ordens Ledamot. \ Ruokolax. \ Student med Betyg af Mag. Doc. Gyldén. | Uttog efter praesterade Examen Betyg d: 25 Maji 1835 för att blifva Landtmätare. | Död såsom syssloman vid länelasarettet i Wiborg 26 Dec 1863. Maanmittausauskultantti 10.12.1835. — Jääsken kihlakunnan vt. henkikirjuri 1838–39. Viipurin lääninsairaalan taloudenhoitaja 1843. † Viipurissa 26.12.1863.

Pso: 1837 Katarina Margareta Ignatius († 1881).

Appi: Joutsenon kirkkoherra Karl Jakob Ignatius 10994 (yo 1796, † 1811).

Yksityistod. antaja: Nils Abraham Gyldén 13448.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #2074; HYK ms., Viip. osak. matr. IV #36; HYKA, Album 1817–65 s. 236; KA Ansioluettelokokoelma; KA Maanmittaushallitus, Oppilaiden luettelo 1813–1837 f. 5. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 16; H. Hornborg och I. Lundén Cronström, Viborgs gymnasium 1805–1842. Biografisk matrikel. SSLS 388 (1961) #296. — E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #775.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Edvard Ludolf Vilhelm Castegren. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14735>. Luettu 24.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Edvard Ludolf Wilhelm Castegren f. Ruokolax 21.5.1809. Fdr khd Anders Gottlieb C. och Anna Wirenius. Lantmäterielev. Vb N. A. Gyldén. Vib. Lantm.ex. 1835. Lantmäteriauskultant s. å. Lasarettssyssloman i Viborg 1843. † där 26.12.1863.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 16.