Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1661 Nils Felander Nicolaus Erici, Aboensis 1480. Vht: turkulainen porvari Erik Larsson Katinhäntä ja N.N. († 1662). Ylioppilas Turussa sl. 1661 Felander Nic. Erici Aboens _ 68. Ampui vahingonlaukauksella äitinsä kesällä 1662. Respondentti 1665(?, Marklin), pr. Mårten Miltopaeus 606. — Asui Turun Luostarikorttelissa. † ylioppilaana 1684...1686.

Pso: 1665 Elisabet Hansdotter (Arckenholdt?) (‡ 1703).

Poika: asiamies Erik Felander 3834 (yo 1692).

Poika: Helsingin triviaalikoulun opettaja Petter Felander 4143 (yo 1695, † 1707).

Lanko(?): Porvoon kappalainen Henrik Arckenholt 770 (yo 1650, † 1667).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 58b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 19.–20.9.1673 f. 64 (Professorens Widh dhen Kongl: Academian uthi Åbo, och Kyrckioherdens uthi Wårfrukyrckia Sochn Ehrewyrdigh och Höghlärdhe Doctoris Petri Bångz fullmechtigh Nicolaus Felander. Myös 27.–28.6.1679 f. 13v); KA mf. ES 1748 (cc 8) Paraisten käräjät 27.–28.1.1679 s. 26 (H: Superintendentens uthskickades Stud: Nicolai Felandri begiäran). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 92 (XXII), 174 (XXXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 21 (XXII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 365–366, 368, 400, 402, (410), 411, 419, 422, (428), 442, 497, 501; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 2, 75, 189, 271, 372, 405–406, 420–421, 445; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 28, 92; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 15 (mainitaan eräs stud. Fielander), 155 (11.4.1681, Ylioppilas "Andreas Felander" esiintyy erään talonpojan asiamiehenä. Kyseessä on luultavasti Nils, jonka etunimi on kirjattu pöytäkirjaan väärin), 419 (Studiosus Dn. Felander), 420, 423; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 104 (†); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 510–511 (8.5.1661, mainitaan muuan teini Nicolaus Erici); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 106, 152 (2.7.1662, ‡ Erich Katinhändas hustru, som blef af sin son oförwarandes ihielskuten); A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 16 (24.2.1703, ‡ Nils Felanders enkia); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 85 #89 (7.11.1662); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 17 #184 (5.2.1664), 19–20 #186 (19.2.1664), 200. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 58 V#2583 (N. Erici, Aboëns.); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 183; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2583R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2609R; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 73 (2002) s. 218 (TKO 24.5.1642, isä ja sisar mainitaan).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Felander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1480>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.