Helsingin yliopisto

Tiedot

29.3.1833 Adolf Edvard Arppe 15064. * Kiteellä 9.6.1818. Vht: laamanni Nils Arppe 10138 (yo 1784, † 1823) ja hänen 3. puolisonsa Beata Amalia Cairenius. Savonlinnan piirikoulun oppilas 10.1825 – 1831. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 29.3.1833 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 20). Savokarjalaisen osakunnan jäsen 3.4.1833 Adolf Edvard Arppe. | Synt. 9/6 1818. Kitteen pitäässä. Isä: Nils, Lakmanni ja Kihlakunnan Tuomari; Äiti: Amalia Beata Cairenius. Tuli Savolinnan kouluun /10 1825. erosi 1831. kesällä. Oppilas (Stud.) 28/3 1833. toistimella Wiisausopin (Fil.) Tohtorilta, Koulun opettajalta I. Ahlholmilta. peätös 20 eäntä tahi Approbatur cum Laude. Kotipaikka Savolinna. Otti Venään tutkion keväällä 1833. Otti kev. 1834. Raha-apututkion (Stip. ex.); sai 5. eäntä ja Segercrantzin raha-avun. Sai Bilmarkin raha-avun syks. 1834. Kirjotti kev. 1835. pro exercitio; peätös: Approbatur. | Pro Gradu 23/3 1838. peätös: Approbatur cum Laude. Filosofian Kokelas 23/4 1840. peätös: 30. huutoa. Merkitty vanhan Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 3/4 1833 \ Adolf Edvard Arppe | Sav. \ 9/6 1818 \ Lagman Nils Arppe + \ Kides \ [Betyg] af Magr. Is. Ahlholm \ ‹–›. Respondentti 10.6.1837 pro exercitio, pr. Johan Gabriel Linsén 11670. Stipendiaattiteesi 20.1.1838, pr. Axel Adolf Laurell 13135. FK 23.4.1840. FM 20.7.1840 priimus. Opiskeli Tukholmassa 1841–42. Väitöskirja 5.6.1844 pro venia docendi. FL 7.10.1844. Väitöskirja 9.10.1844 pro doctoratu, pr. Gustaf Lundahl 14491. Opiskeli Berliinissä, Göttingenissä ja Pariisissa 1844–46. Preeses 2.6.1847 pro munere. FT 22.6.1847. Riemumaisteri 30.5.1890. — Savokarjalaisen osakunnan kuraattori 1844–46. Fyysis-matem. tiedek. dekaani 1853–61, promoottori 1857. Helsingin polyteknillisen opiston inspehtori 1884–90. — Helsingin yksityislyseon opettaja v. 1841. Aleksanterin yliopiston kemian dosentti 1844, kemian professori 1847, ero täysinpalvelleena 1870. Samalla mineralogian ja geologian vt. professori 1853–67, sensuuriylihallituksen jäsen 1862–65 ja painoasiainylihallituksen puheenjohtaja 1865, ero 1877. Yliopiston rehtori 1858–69. Kanslianeuvos 1859. Aateloitu 1863. Todellinen valtioneuvos 1869. Teollisuushallituksen vt. yli-intendentti 1885. Senaattori senaatin talousosastossa sekä kauppa- ja teollisuustoimituskunnan päällikkö 1890. Valtiopäivämies 1863–64, 1872, 1877–78 ja 1891. † Helsingissä 13.4.1894.

Pso: 1848 Emilia Sofia Porthan († 1912).

Appi: varatuomari Nils Gabriel Porthan 12492 (yo 1811, † 1827).

Poika: Nils Ludvig Arppe 18714 (yo 1867, † 1869).

Poika: senaatin talousosaston kanslisti, FM ja MOK Adolf Edvin Arppe 18815 (yo 1868, † 1889).

Yksityistod. antaja: Isak Ahlholm 13041.

Yksityistod. saaja: Johan Molander 15891; Adolf Emerik Olsoni 15895; Karl Johan Nykopp 16087.

Viittauksia: HYK ms., Savokarj. osak. matr. #59; HYK ms., Viip. osak. matr. III #2127; HYKA, Album 1817–65 s. 283; HYKA FTA Ba, Tutkintoluettelot 1828–53. — Matrikkeli ... teknillisen reaalikoulun ... opettajista ja oppilaista 1849–1897 (1899) s. 85; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 40. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 80 (Arppe Taulu 14); A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 152; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. I (1925) s. 27; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 16 (Arppe Tab. 1); Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 391.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Adolf Edvard Arppe. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15064>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.