Helsingin yliopisto

Tiedot

4.5.1833 Paul Enok Wirzenius 15075. * Loimaalla 10.3.1813. Vht: kihlakunnantuomari Karl Daniel Wirzenius 11024 (yo 1796, † 1846) ja Johanna Magdalena Tennberg. Turun katedraalikoulun oppilas 3.11.1826. Turun lukion oppilas 7.10.1830 – 27.8.1832 (avg.). Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 4.5.1833 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 15). Satakuntalaisen osakunnan jäsen 11.5.1833 [1833] die XI Maji. Paulus Enoch Wirzenius, natus in Loimijoki die X. Martii anno MDCCCXIII. | Hof-Rätts Auscultant 18‹–› | Vice Häradshöfd. 1841. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 16.12.1834. Tuomarintutkinto 13.12.1838. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1838. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1839. Varatuomari 1841. Maskun tuomiokunnan vt. tuomarina 1840–47. Useiden pitäjien maanjako-oikeuden puheenjohtajana 1848–60. Omisti Aittamäen kartanon Loimaalla, rakennutti sinne olutpanimon 1859. † Loimaalla 18.2.1874.

Pso: 1850 Gustava Emerentia Gadolin († 1922).

Appi: luutnantti Vilhelm Gadolin 11241 (yo 1798, † 1846).

Poika: meijeri- ja karjanhoitokoulun johtaja Loimaalla, agronomi Axel Daniel Wirzenius 19560 (yo 1872, † 1929).

Poika: Paavolan ja Rantsilan nimismies Knut Oskar Wirzenius 23162 (yo 1890, † 1913).

Poika: tamperelainen lääkäri, LL Paul Styrbjörn Wirzenius 23163 (yo 1890, † 1918).

Yksityistod. antaja: Sven Johan Backman 13268.

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. II #1716; HYKA, Album 1817–65 s. 284; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 32; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1125. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 41; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; F. Landgrén, Åbo gymnasii matrikel. Ånyo upprättad. Historiska samfundet i Åbo 2 (1944) #34. — Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 406 (Wirzenius Taulu 15).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Paul Enok Wirzenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15075>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.