Helsingin yliopisto

Tiedot

17.6.1796 Karl Daniel Wirzenius 11024. * Loimaalla 18.3.1779. Vht: komissiomaanmittari Daniel Wirzenius 7970 (yo 1757, † 1803) ja Kristina Elisabet Rungius. Ylioppilas Turussa 17.6.1796 [Wirzenius] Carolus Dan. Sacund _ 772:. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 17.6.1796 [1796] D. 17 Junii Carl: Daniel Wirzenius Loimijokiensis natus die 18 Martii anno 1779. | Auscultans Reg. Dicast. 1799. | Häradshöfding i Masku Härad 1833. Tuomarintutkinto 17.6.1799. Turun hovioikeuden auskultantti 20.6.1799. — Varatuomari 1808. Maanjako-oikeuden puheenjohtajana 12 pitäjässä 1810–21, samalla Mynämäen tuomiokunnan vt. tuomarina. Turun vt. kunnallispormestari 1825, vakinainen 1826, ero 1830. Maskun tuomiokunnan tuomari 1833, virkavapaa 1846. Omisti Loimaan Aittamäen kartanon. † Loimaalla 24.12.1846.

Pso: 1809 Johanna Magdalena Tennberg († 1852).

Appi: Kangasalan kirkkoherra, FM Johan Tennberg 9053 (yo 1772, † 1809).

Poika: loimaalainen tilanomistaja, varatuomari Paul Enok Wirzenius 15075 (yo 1833, † 1874).

Poika: Loimaan pitäjänapulainen Oskar Olof Wirzenius 15331 (yo 1835, † 1856).

Poika: Helsingin maistraatinsihteeri, varatuomari Knut Engelbrekt Wirzenius 15675 (yo 1839, † 1862).

Vävy: kihlakunnantuomari Gabriel Wegelius 13394 (yo 1820, † 1861).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 213b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #1222; HYK ms. AKA:17, Konsistorin registratuura 1799–1800 s. 130 (19.6.1799, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #438. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 371 (CXLVII). — H. J. Boström, Suomen kaupunkien pormestarit 1800-luvulla. SSJ 1 (1922) s. 6; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 405 (Wirzenius Taulu 14); H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 69.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Daniel Wirzenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11024>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.