Helsingin yliopisto

Tiedot

1661/62 Henrik Thuronius Henricus Thuronis, Satacundensis 1514. Vht: Hämeenkyrön kirkkoherra Turo (Thuro Theodori, † 1667) ja Valborg Abrahamsdotter. Ylioppilas Turussa 1661/62. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1661/62] Henricus Thuronius | Secretarius Amiralit. et Judex Territ. Obiit 1676. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1664 – sl. 1665. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1666 – sl. 1667. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1668. Ylioppilas Uppsalassa 28.1.1674 Henricus Thuronius. — Amiraliteetin (vt.?) sihteeri. Suur-Savon kihlakunnantuomari 1675–76. † 1676.

Veli: Kangasalan kirkkoherra, FM Johan Waenerus, myöh. (1656) Thuronius 662 (yo 1648, † 1701).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #114; KA valtakunnanregistratuura 10.5.1675 f. 81 (Fullmacht för Henrich Thuronio att wara Heradzhöfdinge); KA mf. ES 1814 (ii 2) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 8.–9.6.1671 f. 289 (Företräddhe H:s Excell:ttz Rijkz och Hoffrättz Rådetz dhen Höghwälb:ne Herres H:r Lorentz Creutz Frijherres till Casaritz Herre till Sarfwolax och Abborfårs etc: wthskickadhe Dn: Henricus Thuronius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 94 (XXII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 491, 522; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 16, 52, 202, 208, 233, 264, 265, 299; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 227; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #114. — H. Impiwaara, Antti Thuronius ja hänen sukunsa. SSV 26 (1942) s. 62; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 424; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4450G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3843.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Thuronius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1514>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.