Helsingin yliopisto

Tiedot

22.6.1838 Johan Fridolf Pipping 15593. * Turussa (ruots. seurak.) 14.2.1820. Vht: professori, senaattori, FM Fredrik Vilhelm Pipping 11295 (yo 1799, † 1868) ja Engla Kristina Florin. Helsingin yksityislyseon oppilas 1832 – 1838. Ylioppilas Helsingissä 22.6.1838 (arvosana laudatur äänimäärällä 25). Boreaalisen osakunnan jäsen 22.6.1838 1838. Junii die XXII. Johannes Fridolphus Pipping, natus Aboae die XIV Februarii anno MDCCCXX, Patre Professore et Bibliothecario Fredrico Wilhelmo Pipping et Matre Angelica Christina Florin. | Utskrifven i Junii 1843, för att ingå uti Åbo Hofrätt. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 22.9.1840. Tuomarintutkinto 9.6.1843. Turun hovioikeuden auskultantti 21.6.1843. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1843. Varatuomari 1847. Senaatin oikeusosaston ylim. kopisti s.v., vakinainen kopisti 1851, kanslisti 1855, yleisen kanslian protokollasihteeri 1860, oikeusosaston protokollasihteeri 1861, ajoittain yleisen kanslian vt. esittelijäsihteerinä. Samalla Suomen Pankin asiamies 1854–60. Esittelijäsihteerin arvonimi 1863. Senaatin yleinen esittelijäsihteeri 1867, ero 1881. Valtiopäivämies 1863–64, 1867, 1872, 1877–78, 1882, 1885 ja 1891. † Helsingissä 3.8.1906.

Pso: 1883 Josefina Lindqvist († 1897).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #1121; HYKA, Album 1817–65 s. 360; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 54; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1170. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 79; H. Dahlström, Helsingfors lycei matrikel 1831–1889. SSJ 21 (1953) #42. — K. F. J. Schauman, Finlands jurister (1879) #94; A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 346; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 234 (Pipping Tab. 4); M. Mali, Korkein oikeus 1809–1959 (1959) s. 384; Suomen pankin virkailijakunta 1811–1967 (1967) s. 329.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Fridolf Pipping. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15593>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.