Helsingin yliopisto

Tiedot

20.6.1839 Fredrik Josef Pipping 15707. * Turussa (ruots. seurak.) 15.5.1823. Vht: professori, senaattori, FM Fredrik Vilhelm Pipping 11295 (yo 1799, † 1868) ja Engla Kristina Florin. Helsingin yksityislyseon oppilas 1832 – 1839. Ylioppilas Helsingissä 20.6.1839 (arvosana laudatur äänimäärällä 29). Boreaalisen osakunnan jäsen 21.6.1839 [1839] Junii die XXI. Fredricus Josephus Pipping natus Aboae die XV Maji anno MDCCCXXIII, Patre Fredrico Wilhelmo Pipping, Professore et Bibliothecario, Matreque Angelica Christina Florin. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 30.10.1842. Tuomarintutkinto 10.12.1844. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1844. Suurempi kameraalitutkinto 19.6.1846. — Senaatin talousosaston ylim. kamarikirjuri 1846. Varatuomari 1847. Suomen kaartin varasotatuomari 1849. Senaatin yleisen kanslian kopisti 1850, kansliatoimituskunnan kopisti 1853, kamaritoimituskunnan kanslisti 1855, kansliatoimituskunnan protokollasihteeri 1859, ero 1865. Asianajaja Helsingissä. Omisti Tammisaaren Ängholmin vuodesta 1869. † Ranskan Paussa 24.2.1885. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #1130; HYKA, Album 1817–65 s. 375; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 66; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1183. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 87; H. Dahlström, Helsingfors lycei matrikel 1831–1889. SSJ 21 (1953) #43. — K. F. J. Schauman, Finlands jurister (1879) #105; A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 345; V. Schvindt, Biografiska anteckningar öfver officerare och civile tjänstemän vid Lifgardets finska skarpskyttebataljon (1912) s. 153; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 233 (Pipping Tab. 1); Å. Backström, Det ungerska parentesen: Finska Gardets befäl 1849. Uppsatser XIV (2007) s. 29.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Fredrik Josef Pipping. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15707>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.