Helsingin yliopisto

Tiedot

23.6.1841 Gustaf Fredrik Gejtel 15916. * Hattulassa 24.5.1821. Vht: Hattulan Peltolassa asunut kapteeni Adolf Fredrik Gejtel († 1830) ja Fredrika Wegelius. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas 2.6.1831. Turun lukion oppilas 25.8.1837 – 10.6.1841 (dim.). Ylioppilas Helsingissä 23.6.1841 (arvosana laudatur äänimäärällä 23). Hämäläisen osakunnan jäsen 23.6.1841 [1841] Juni 23. Gustaf Fredrik Gejtel, född den 24 Maji 1821 uti Hattula Socken, har vid Student Examen den 23 Junii 1841 erhållit vittsordet Laudatur, grundadt på Tjugu tre bifallsröster. | Fadren, Kapten. | Närv H.T. 1844. | Den 6 December 1841 undergått Ryska Examen med vitsordet Ganska Nöijaktiga. Den 15 Mars 1842 undergått förhör i Religionsläran samt erhållit vitsordet Ganska Nöijaktiga. Den 11 Junii 1842 i förhöret uti Svensk Grammatik och aflagdt Svenskt skrifprof erhållit vitsordet Ganska nöijaktiga. Den 20 Junii 1842 undergått ‹Sana Domare on yliviivattu.› Logis Examen och uti Fäderneslandets och allmän Historien erhållit vitsordet Ganska Nöijaktiga, uti Latinska språket Ganska Nöijaktiga, uti Logik och Naturrätt Nöijaktiga, samt Geometri och Arithmetik fullkomligt Nöijaktiga. Den 10 December 1844 i Juris Examen af Professor Lagus erhållit vitsordet Fullkomligt Nöijaktiga, af Professor Nordström Nöijaktiga, af Professor Palmèn Ganska Nöijaktiga och af Professor Tengström Nöijaktiga. | Uttog den 10 Dec 1844 Afd. Bet. med vitsord af berömlig flit och ett i alla afseenden hedrande och berömvärdt uppförande. | v. Landssekreterare i Åbo. 1850. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 18.9.1842. Tuomarintutkinto 10.12.1844. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1844. — Senaatin oikeusosaston ylim. kopisti 1847. Varatuomari 1848. Turun ja Porin läänin varalääninsihteeri 1849. Päätullijohtokunnan sihteeri 1856. Turun ja Porin läänin lääninsihteeri 1859. Senaattori senaatin oikeusosastossa 1874, ero 1885. † Turussa 10.1.1888.

Pso: 1850 Eufrosyne Katarina Utter († 1902).

Appi: lääninsihteeri, laamanni Otto Gustaf Utter 12516 (yo 1812, † 1863).

Isän isän isä: henkivartiosotilas Erik Johan Geitel 6123 (yo 1734, † 1761).

Äidin isä: tilanomistaja Hattulassa, asessori David Wegelius 8975 (yo 1771, † 1813).

Lanko: Lohjan kirkkoherra, FM ja TT Gustaf Fredrik Helsingius 15120 (yo 1833, † 1886).

Lanko: Helsingin maistraatinsihteeri, varatuomari Knut Engelbrekt Wirzenius 15675 (yo 1839, † 1862).

Lanko: painoasiainylihallituksen yliasiamies Ludvig Fredrik Heimbürger 15832 (yo 1840, † 1902).

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #520; HYKA, Album 1817–65 s. 410; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 64; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1181. — E. Suolahti, Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. SSJ 4 (1927) #525; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 103; F. Landgrén, Åbo gymnasii matrikel. Ånyo upprättad. Historiska samfundet i Åbo 2 (1944) #233; S. Myllyniemi, Hämeenlinnan Triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. HSJ 3 (2004) #937. — K. F. J. Schauman, Finlands jurister (1879) #103; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 512 (Gejtel Taulu 5); A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 226; M. Mali, Korkein oikeus 1809–1959 (1959) s. 174; M. von Timroth, Släkten Geitel i Finland. Uppsatser 13 (2001) s. 157.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Fredrik Gejtel. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15916>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.