Helsingin yliopisto

Tiedot

13.6.1839 Knut Engelbrekt Wirzenius 15675. * Loimaalla 6.2.1819. Vht: kihlakunnantuomari Karl Daniel Wirzenius 11024 (yo 1796, † 1846) ja Johanna Magdalena Tennberg. Turun katedraalikoulun oppilas 25.9.1829 – 15.6.1837 (abiit e cl. rect.). Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 13.6.1839 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 14). Satakuntalaisen osakunnan jäsen 13.2.1840 [1840] Die XIII. Febr. Knut Engelbrecht Wirzénius natus Loimijokiensis die VI. Febr. anno MDCCCXIX. | Summo Dicasterio Aboëns. adscriptus d. ‹–› Decembr. MDCCCXLIII. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 7.3.1841. Tuomarintutkinto 9.6.1843. Turun hovioikeuden auskultantti 21.6.1843. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1843. Varatuomari 1845. Turun ja Porin läänin varalääninsihteeri 1849. Helsingin oikeusraatimies s.v., maistraatinsihteeri ja julkinen notaari 1851. Asui sittemmin Hattulan Pelkolassa. † Hattulassa 23.1.1862.

Pso: 1849 Maria Fredrika Amalia Gejtel († 1857).

Lanko: senaattori Gustaf Fredrik Gejtel 15916 (yo 1841, † 1888).

Yksityistod. antaja: Anders Cajander 15007.

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. II #1798; HYKA, Album 1817–65 s. 371; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 59; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Arkiv av Svenska klassiska lyceum i Åbo, Liber scholæ Aboënsis 1830–1838 s. 90; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1171. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 85; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 409 (Wirzenius Taulu 18).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Knut Engelbrekt Wirzenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15675>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.