Helsingin yliopisto

Tiedot

11.2.1843 Karl Alexis Ekmark 16077. * Helsingissä 26.9.1822. Vht: senaatin esittelijäsihteeri, FM Karl Georg Ekmark 11425 (yo 1800, † 1822) ja Anna Jakobina Bonsdorff. Turun triviaalikoulun oppilas 6.3.1833 (in cl. coll. infer.). Turun lukion oppilas 11.6.1840 – 18.2.1842 (avg.). Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 11.2.1843 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 19). Uusmaalaisen osakunnan jäsen 15.2.1843 [1843 Febr. 15.] Carl Alexis Ekmark född i Helsingfors den 24 September 1822. | Son af framl. Refer. Secret. i Eccles. Expeditionen i Kejs. Senaten D:r Carl Georg Ekmark. Ank. med betyg af enskild Lärare. Inskr. i Univ. Matrikel den 11 Febr. 1843, med vitsordet Approbatur cum Laude och 19 röster. | Uttagit Afd:s Betyg Dec. 1847. | ‹Teksti Auscultant i Åbo HofRätt on yliviivattu.› | E. Kammarskrifvare vid postdirektion. Åter inträdt i Afd:n 22 Jan. 1850. Erhållit för 2:dra gången Afd:s vittnesbörd d: 30 Jan. 1850 för att resa till Ryssland. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 20.10.1844. Suurempi kameraalitutkinto 4.6.1847. Matkastipendi Venäjälle 1.5.1850–30.4.1853. — Postijohtokunnan ylim. kamarikirjuri 1847. Virkamies Venäjällä. Vänrikki Venäjän armeijassa. † Moskovassa 1855. Naimaton?

Yksityistod. antaja: Knut Legat Lindström 14521.

Viittauksia: HYK ms., Uusm. osak. matr. #406; HYKA, Album 1817–65 s. 437; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 76; TMA Arkiv av Svenska klassiska lyceum i Åbo, Liber scholæ Aboënsis 1830–1838 s. 31. — A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #1389; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 114; F. Landgrén, Åbo gymnasii matrikel. Ånyo upprättad. Historiska samfundet i Åbo 2 (1944) #306. — Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6276; K. Ketola, Ryssän koulussa (2007) s. 221.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Alexis Ekmark. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16077>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.