Helsingin yliopisto

Tiedot

8.10.1800 Karl Georg Ekmark 11425. * Loviisassa 22.3.1780. Vht: Loviisan piirilääkäri, asessori, LT Karl Daniel Ekmark (yo Uppsalassa 22.1.1754, † 1789) ja Elsa Maria Gedda. Porvoon lukion oppilas 9.6.1797 – 31.5.1800. Ylioppilas Turussa 8.10.1800 Ekmark, Carl Georg, Wiburg. _ 837. Viipurilaisen osakunnan jäsen 8.10.1800 1800. d. 8. Octobr. Carolus Georgius Ekmark, natus d. ‹–› Mart. 1780. patre, dum viveret, Medico Provinciali Præfecturae Kymenegardensis, Doctore Carolo Daniele Ekmark. Merkitty Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin 9.10.1800 [1800] 9. Octob. \ Carl Georg Ekmark \ 1783. \ Prov. Medicus \ Lovisa \ Promoverad den 28 Juni 1805. Conrector i Lovisa 1806. Respondentti 10.6.1803 pro exercitio, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FK 12.1804. Respondentti 22.5.1805 pro gradu, pr. Johan Bonsdorff 10389. Todistus Loviisan triviaalikoulun konrehtorin viran hakemista varten registratuurassa 24.5.1805. FM 28.6.1805. Preeses 23.11.1811. Preeses 27.11.1811. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 16.9.1817. — Loviisan triviaalikoulun konrehtori 1805. Porvoon lukion apulainen 1812, filosofian ja luonnonhistorian lehtori 1815. Senaatin kirkollistoimituskunnan esittelijäsihteeri 1819. † Helsingissä 17.11.1822.

Pso: 1813 Anna Jakobina Bonsdorff († 1865).

Appi: eksegetiikan professori, FM ja TT Jakob Bonsdorff 9660 (yo 1779, † 1831).

Poika: vänrikki Karl Alexis Ekmark 16077 (yo 1843, † 1855).

Lanko: Heinolan kappalainen Erik Ängman, myöh. Engman 10943 (yo 1795, † 1828).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 51b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1273; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1805; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (26.4.1803). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 411 (CLII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1084; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 187. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 520; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 37; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 208, 210, 286; A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 201; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #735; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #604R, 856–857P, 3222R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6274; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 140; V-M. Autio, Keisarillisen Suomen Senaatin Kirkollistoimikunnan ja Opetusministeriön matrikkeli 1809–1903. SSJ 48 (1994) s. 69.

Doria respondentti
Doria praeses

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Georg Ekmark. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11425>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.