Helsingin yliopisto

Tiedot

10.6.1845 Frans Sjöström 16259. * a.n. Turussa (suom. seurak.) 29.7.1828. Vht: kreikkalaisen kirjallisuuden professori, FM Axel Gabriel Sjöström 12274 (yo 1809, † 1846) ja Margareta Sofia Helsberg. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 10.6.1845 (arvosana laudatur äänimäärällä 21). Hämäläisen osakunnan jäsen 10.6.1845 [1845] Junii 10. Frans Sjöström född i Åbo den 29 Julii 1828 har vid Student examen den 9 Junii erhållit vitsordet Laudatur grundadt på 21 bifallsröster. | Fadren, Axel Gabriel Sjöström, Professor i Grek. Litteraturen vid Helsingfors Universitet. | Närv. H.T. 1845. | V.T. 1846 | H.T. 1846. | V.T. 1849. | Afdelningsbetyg den 10 Maj 1850. Uppför. 2 kl. Flit 3 klassen. | Underofficer vid Lifgardes F. Skarp. Bataillon 1850 i Maj. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 9.10.1846. — Nuorempi aliupseeri Suomen kaartissa 1850. Vänrikki suuriruhtinas Nikolai Nikolajevitschin krenatöörirykmentissä 1851. Kapteeni 1865. † Krimillä.

Yksityistod. antaja: Johan Matias Kalm 15721.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #564; HYKA, Album 1817–65 s. 467; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 87. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 128.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Frans Sjöström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16259>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.