Helsingin yliopisto

Tiedot

20.6.1846 Karl Leonard Wichmann 16376. * Paltamossa 30.12.1827. Vht: Oulun läänin lääninrahastonhoitaja Johan Kristian Wichmann († 1848) ja hänen 1. puolisonsa Maria Kristina Neuman. Oulun triviaalikoulun oppilas 14.4.1841 (cl. III) – 13.6.1844 (dim.). Turun lukion oppilas 24.8.1844 – 13.6.1846 (dim.). Ylioppilas Helsingissä 20.6.1846 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 20). Pohjalaisen osakunnan jäsen 29.9.1846 Carl Leonhard Wichmann, son till Assessor J. C. Wichmann, född den 31 December 1827. Student med betyg från Åbo Gymnasium den 20 Junii 1846, inskrifven i Afdelningen den 29 September 1846. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 15.2.1852. Tuomarintutkinto 28.4.1854. Vaasan hovioikeuden auskultantti 19.5.1854. — Varatuomari 1857. Oulun lääninsairaalan taloudenhoitaja 1859. Taitava viulisti. Tuli viimein mielisairaaksi. † Oulussa 24.9.1862. Naimaton.

Serkku: Iin nimismies Karl Henrik Wichmann 16342 (yo 1846, † 1857).

Lanko: Pudasjärven kirkkoherra Karl Emanuel Hällfors 16086 (yo 1843, † 1880).

Lanko: Turun hovioikeuden varapresidentti Johan Erik Stadigh 16961 (yo 1851, † 1918).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #2564; HYKA, Album 1817–65 s. 485; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 123; KA Ansioluettelokokoelma. — A. Dahl, Kort historik över Uleåborgs pedagogi och dess efterföljare trivialskolan... (1926) #1573; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 137; F. Landgrén, Åbo gymnasii matrikel. Ånyo upprättad. Historiska samfundet i Åbo 2 (1944) #417; E. Kojonen, Pohjalaisen osakunnan nimikirja VI 1828–1852 (1962) #2564. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1367 (Wichmann Taulu 14); H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #386; A. Wichmann ja E. Wichmann, Wichmann-Vihma suku. SSV 19–20 (1935–36) s. 139; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4792.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Leonard Wichmann. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16376>. Luettu 13.7.2024.

Ks. myös viittausohje.