Helsingin yliopisto

Tiedot

18.6.1851 Johan Erik Stadigh 16961. * Turussa (ruots. seurak.) 20.8.1832. Vht: Turun kaupungin rahastonhoitaja Bror Erik Stadigh 13654 (yo 1822, † 1834) ja Gustava Margareta Råberg. Turun yläalkeiskoulun oppilas 24.8.1845 – 15.6.1848 (dim.). Turun lukion oppilas 5.10.1848 – 12.6.1851 (dim.). Ylioppilas Helsingissä 18.6.1851 (arvosana laudatur äänimäärällä 30). Länsisuomalaisen osakunnan jäsen 30.9.1851 30/9 1851 Johan Erik Stadigh \ ... \ ‹–›. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 29.1.1853. Tuomarintutkinto 9.12.1854. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1854. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1855. Varatuomari 1857. Hovioikeuden kanslisti s.v., kirjaaja 1861, ylim. viskaali 1862, notaari 1863, apujäsen 1867–70, protonotaari 1868, sihteeri 1869, asessori 1870, hovioikeudenneuvos 1878, varapresidentti 1895, erotettu 1902. Asetettu takaisin virkaansa 1907, ero 1908. † Turussa 1.2.1918.

Pso: 1871 Emilia Henriette Wichmann († 1920).

Poika: Viipurin lyseon lehtori, FT Väinö Erik Elias Stadigk 24768 (yo 1895, † 1944).

Tytär: Toini Emilia Stadigh 25547 (yo 1897, † 1929).

Poika: asianajaja Helsingissä Paavo Yrjö Julius Stadigh 25941 (yo 1898, † 1950).

Lanko: Oulun lääninsairaalan taloudenhoitaja, varatuomari Karl Leonard Wichmann 16376 (yo 1846, † 1862).

Viittauksia: HYK ms., Länsisuom. osak. matr. #266; HYKA, Album 1817–65 s. 572; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 128; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Arkiv av Svenska klassiska lyceum i Åbo, Matrikel 1838–1856 s. 113; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1327. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 180; F. Landgrén, Åbo gymnasii matrikel. Ånyo upprättad. Historiska samfundet i Åbo 2 (1944) #407. — K. F. J. Schauman, Finlands jurister (1879) #250; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 139; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6633.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Erik Stadigh. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16961>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.