Helsingin yliopisto

Tiedot

10.10.1846 Ernst Albert Gustaf Brander 16397. * kaksosena Turussa (ruots. seurak.) 18.7.1827. Vht: Vaasan hovioikeuden presidentti Ernst Fredrik Brander 11719 (yo 1803, † 1860) ja hänen 2. puolisonsa Fredrika Albertina von Willebrand. Helsingin yksityislyseon oppilas 1839 – 1841. Vaasan yläalkeiskoulun oppilas 1842. Vaasan lukion oppilas 1844 – 1846. Ylioppilas Helsingissä 10.10.1846 (arvosana laudatur äänimäärällä 23) 2.4.1856 ånyo inskrifven. Länsisuomalaisen osakunnan jäsen 17.10.1846 17/10 1846 Ernst Albert Gustaf Brander \ ... \ Rysk Examen H.T. 1846. Jurisexamen H.T. 1850. \ [Afgång från Afdelningen:] H.T. 1850 med vitsorden: berömlig flit hedr. o. berömv. uppf. \ Hofrättsauskultant. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 3.10.1847. Tuomarintutkinto 10.12.1850. Vaasan hovioikeuden auskultantti 20.12.1850. Varatuomari 1853. Sotilastutkinto 31.5.1856. Vänrikki Fredrik Vilhelm III:n krenatöörirykmentissä 1857, ero 1858. Tukholman metsäinstituutin oppilas 1859. Tharandtin metsänhoitoakatemian oppilas 1860. Metsänhoitajatutkinto ja metsäkonduktööri 23.5.1860. — Läntisen Aureen (Parkanon) hoitoalueen vt. metsänhoitaja 1860. Turun-Hämeen läänin tarkastuspiirin vt. ylimetsänhoitaja 1864. Läntisen Aureen hoitoalueen vakinainen metsänhoitaja 1866. Vaasan läänin läntisen tarkastuspiirin vt. ylimetsänhoitaja 1870. Kokkolan tullinhoitaja 1873. Valtiopäivämies 1877–78. † Kokkolassa 21.12.1891.

Pso: 1861 Jenny Amanda Karolina Resin (Rääf, † 1916).

Poika: konttoristi Turussa Walter Ilos Brander 22955 (yo 1889, † 1915).

Poika: Paraisten kunnanlääkäri, LL Einar Albert Brander 24554 (yo 1894, † 1938).

Viittauksia: HYK ms., Länsisuom. osak. matr. #122; HYKA, Album 1817–65 s. 488; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 94; KA Ansioluettelokokoelma. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 138; H. Dahlström, Helsingfors lycei matrikel 1831–1889. SSJ 21 (1953) #254; O. Wanne, Vaasan lukio. Lukiolaiselämäkerrat 1844–72. SSJ 24 (1963) #20. — K. F. J. Schauman, Finlands jurister (1879) #178; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 200 (Brander Taulu 16); H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #373; Suomen metsänhoitajat 1851–1931 (1931) s. 66; Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 200 (Brander Taulu 40); Å. Backström, Studenterna vid den sk. krigsfakulteten av Helsingfors universitet 1856. Genos 57 (1986) s. 70.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Ernst Albert Gustaf Brander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16397>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.