Helsingin yliopisto

Tiedot

2.4.1803 Ernst Fredrik Brander 11719. * Porissa 22.1.1788. Vht: Vehmaan kirkkoherra, FM Fredrik Reinhold Brander 7154 (yo 1745, † 1800) ja hänen 3. puolisonsa Barbro Helena von Willebrand. Ylioppilas Turussa 2.4.1803 [Brander] Ernest. Frider. Borealis _ 892. Boreaalisen osakunnan jäsen 4.4.1803 [1803] April 4 Ernst Fredr. Brander. Natus 1788 d: 22 Januarii. | Dicasterio Wasensi nomen dedit 1807. | Copista Consil. Imp. pro regenda Fennia 1811. | Cancellista ibid. 1812. | Secretarius Protoc. ibid. | Assessor Imp. Dicast. Aboënsis 1819. | Consiliarius ibid. 23 Dec. 1824 / 4. Jan. 1825. | Membrum Senatus Imp. Fennici d. 4 Maji 1836. | Eques Ord. Imp. de S. Anna secunda Classis 18‹–›. | Præses Imp. Dicast. Wasensis a die 1 Oct. a. 1841 gratississimis designatus 29/5 1841. Tuomarintutkinto 6.6.1807. Vaasan hovioikeuden auskultantti 23.11.1807. Turun hovioikeuden auskultantti 14.2.1810. — Hämeen läänin jalkaväkirykmentin vt. sotatuomari sodan aikana 1808–09. Hallituskonseljin (senaatin) oikeusosaston ylim. kopisti 1810, vakinainen 1811, kanslisti 1812, protokollasihteeri 1816. Turun hovioikeuden asessori 1819, hovioikeudenneuvos 1826. Senaatin oikeusosaston jäsen 1836–41. Vaasan hovioikeuden presidentti 1841, ero 1856. † Turussa 26.8.1860.

Pso: 1:o 1814 Sofia Katarina von Willebrand († 1815); 2:o 1817 Fredrika Albertina von Willebrand († 1857).

Poika: Kokkolan tullinhoitaja, metsänhoitaja Ernst Albert Gustaf Brander 16397 (yo 1846, † 1891).

Vävy: Helsingin poliisimestari, everstiluutnantti Samuel Gustaf Volmar Barck 15471 (yo 1837, † 1882).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 29b; HYK ms., Bor. osak. matr. #868; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1807 (11.6.1807, Todistus Vaasan hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #605. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 433 (CLIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 127 (CLIV). — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 199 (Brander Taulu 14); A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 172; H. J. Boström, Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän... 1776–1914 (1915) s. 26; H. J. Boström, Wasa Hofrätts auskultanter 1776–1876. SSV 5 (1921) s. 94–133 #131; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 282; Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 196 (Brander Taulu 33); M. Mali, Korkein oikeus 1809–1959 (1959) s. 142.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Ernst Fredrik Brander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11719>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.