Helsingin yliopisto

Tiedot

21.6.1849 Gustaf Vilhelm Bergroth 16730. * Sahalahdella 10.6.1831. Vht: Sahalahden kirkkoherra Nils Aron Bergroth 11213 (yo 1798, † 1833) ja Johanna Ulrika Steen. Turun lukion oppilas 24.8.1846 – 14.6.1849 (dim.). Ylioppilas Helsingissä 21.6.1849 (arvosana laudatur äänimäärällä 24). Hämäläisen osakunnan jäsen 2.10.1849 [1849] October 2. Gustaf W: Bergroth född den 10 Junii 1831 i Sahalax Socken har vid Student examen den 19 Junii 1849 erhållit vitsordet Laudatur grundadt på 24 bifallsröster. Fadren Afledne Kyrkoherden i Sahalax Nils Aron Bergroth. | Närv. H.T. 1849. | Undfått Afdelningsbetyg den 29. April 1851. med vitsord om Uppf. i 1:a och Flit i 3:dje Kl. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 13.6.1855. — Vt. opettajana Turussa, Uudessakaupungissa ja Tampereella. Uudenkaupungin ala-alkeiskoulun opettaja 1853. † Uudessakaupungissa 10.6.1868.

Pso: 1853 Eva Elise Lindholm tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Jääsken kirkkoherra, FM Karl Gustaf Wivolin 16127 (yo 1843, † 1883).

Poika: Jääsken kirkkoherra Gustaf Elis Bergroth 19808 (yo 1874, † 1906).

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #615; HYKA, Album 1817–65 s. 541; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 162; F. Landgrén, Åbo gymnasii matrikel. Ånyo upprättad. Historiska samfundet i Åbo 2 (1944) #465. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 136 (Bergroth Taulu 33); O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #300; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1945.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Vilhelm Bergroth. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16730>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.