Helsingin yliopisto

Tiedot

12.10.1843 Karl Gustaf Wivolin 16127. * Halikossa 22.3.1822. Vht: varanimismies Elias Wivolin († 1846) ja ja Eva Forsström. Turun triviaalikoulun oppilas 22.2.1832 (in cl. coll. infer.). Turun lukion oppilas 14.6.1841 – 8.6.1843 (dim.). Ylioppilas Helsingissä 12.10.1843 (arvosana laudatur äänimäärällä 34). Turkulaisen osakunnan jäsen 18.10.1843 18/10 1843. Carl Gustaf Wivolin. \ 22/3 1822. Haliko. Fadren Lastageplats bokhållare \ ... \ Stipendiatexamen 1845. \ ‹–› \ ‹–›. Respondentti 27.5.1846, pr. Jakob Algot Gadolin 12808. Länsisuomalaisen osakunnan perustajajäsen 1846 18/10 1843 Carl Gustaf Wivolin \ ... \ Skrifvit pro Exercitio V.T. 1846. Skrifvit pro Gradu H.T. 1846. Disput pro Exerc. V.T. 1846. Rysk examen V.T. 1844. Stip. Ex. H.T. 1845. Filosofie Kandidatexamen V.T. 1848, med 13 r. Magister 1850. \ [Afgång från Afdelningen:] V.T. 1849 med vitsorden: berömlig flit hedr. o. berömv. uppf. \ T. f. Rysk språklärare i Åbo 1848. Stipendiaattiteesi 5.6.1847, pr. Gabriel Geitlin 13473. FK 21.6.1848. FM 19.6.1850. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 8.6.1870. — Turun yläalkeiskoulun vt. opettaja 1849. Uudenkaupungin ala-alkeiskoulun rehtori 1852, samalla vt. laulunopettaja 1862. Pyhtään kirkkoherra (Porvoon hiippak.) 1874, Jääsken 1879 (virkaan 1882). † Viipurissa 7.1.1883.

Pso: 1:o 1849 Gustava Sjöberg († 1874); 2:o 1881 Eva Elise Lindholm tämän 2. avioliitossa.

Pson edell. aviomies: Uudenkaupungin ala-alkeiskoulun opettaja Gustaf Vilhelm Bergroth 16730 (yo 1849, † 1868).

Yksityistod. saaja: Anders Edvin Albert Lundenius 16929.

Viittauksia: HYK ms., Länsisuom. osak. matr. #73; HYK ms., Turkul. osak. matr. II #429; HYKA, Album 1817–65 s. 445; HYKA FTA Ba, Tutkintoluettelot 1828–53; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3893; TMA Arkiv av Svenska klassiska lyceum i Åbo, Liber scholæ Aboënsis 1830–1838 s. 19; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 118; F. Landgrén, Åbo gymnasii matrikel. Ånyo upprättad. Historiska samfundet i Åbo 2 (1944) #319.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Gustaf Wivolin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16127>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.