Helsingin yliopisto

Tiedot

12.10.1850 Berndt Ferdinand Sjöström 16853. * a.u. Heinolassa 14.11.1830. Äiti: taloudenhoitaja Kuopion kaupungissa Lovisa Sjöström. Kuopion triviaalikoulun oppilas 31.3.1840 – 15.6.1847 (dim.). Kuopion lukion oppilas 1847 – 1850. Ylioppilas Helsingissä 12.10.1850 (arvosana laudatur äänimäärällä 22). Savokarjalaisen osakunnan jäsen 17.10.1850 17/10 1850. Berndt Ferdinand Sjöström. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 22.9.1851. Suurempi kameraalitutkinto 26.5.1853. Tuomarintutkinto 18.2.1857. — Senaatin sotilastoimituskunnan kamarikirjuri 1858, valtiovaraintoimituskunnan kamarikirjuri 1861, 2. apukamreeri 1864, 1. apukamreeri 1865, ero 1888. Samalla senaatin kirjapainon hoitaja 1865–93. † Helsingissä 8.2.1893.

Pso: 1869 Elin Maria Sundeberg.

Eno: kreikkalaisen kirjallisuuden professori, FM Axel Gabriel Sjöström 12274 (yo 1809, † 1846).

Viittauksia: HYK ms., Savokarj. osak. matr. #376; HYKA, Album 1817–65 s. 560; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 118; KA Ansioluettelokokoelma. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 172; Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Trivialskola [1816–42]. Aarni 10 (1958) #1039; O. Wanne, Kuopion lukio. Lukiolaiselämäkerrat 1844–72. SSJ 22 (1959) #58. — K. F. J. Schauman, Finlands jurister (1879) #265; A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 381.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Berndt Ferdinand Sjöström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16853>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.