Helsingin yliopisto

Tiedot

13.12.1850 Edvard Magnus Kristian Alopaeus 16866. * Porvoossa 25.12.1822. Vht: Hauhon kirkkoherra (Porvoon nim. tuomiorovasti), FM ja TT Karl Elias Alopaeus 12175 (yo 1808, † 1851) ja Gustava Ulrika Kuhlberg. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 13.12.1850 (arvosana approbatur äänimäärällä 10). Savokarjalaisen osakunnan jäsen 27.3.1851 27/3 1851. Edvard Magnus Christian Alopaeus. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 15.9.1853. — Aliupseeri 6. Hämeenlinnan ruotujakoisessa tarkk'ampujapataljoonassa 1854. Vänrikki Polotzkin rykmentissä 1859, aliluutnantti 1862, luutnantti 1863. Siirto 120. Serpuchovin jalkaväkirykmenttiin 1864, kapteeni 1875. Siirto Bobruiskin linnarykmenttiin 1878 ja edelleen 23. reservipataljoonaan, ero everstiluutnanttina 1885. † Minskissa 19.3.1896.

Pso: 1875 Stefania Paskevitsh.

Yksityistod. antaja: Magnus Fredrik Adolf Edvard Winter 16207.

Viittauksia: HYK ms., Savokarj. osak. matr. #381; HYKA, Album 1817–65 s. 562; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 133. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 173. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 53 (Alopæus Taulu 16); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1410 (Oikaisuja ja lisäyksiä).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Edvard Magnus Kristian Alopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16866>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.