Helsingin yliopisto

Tiedot

24.2.1808 Karl Elias Alopaeus 12175. * Porvoossa 29.10.1793. Vht: Porvoon piispa, FM ja TT Magnus Jakob Alopaeus 8287 (yo 1761, † 1818) ja Ulrika Jusléen. Porvoon lukion oppilas 3.6.1805 – 15.2.1808. Ylioppilas Turussa 24.2.1808 [Alopæus] Carl Elias _ 959. Viipurilaisen osakunnan jäsen 25.2.1808 25/2 1808 \ Carl Elias Alopæus \ 28/10 1793 \ [Dom Prost] \ [Borgå] \ Undergått Phil. Cand. Examen d. 9. Junii 1814. | Gymnasii Adjunct i Borgå 1815. | Linguarum Sacrar. Lector dersammastädes. | Prost, Pastor i Hauho. Matkapassi Porvooseen matkustamista varten 3.6.1808. Respondentti 27.11.1811 pro exercitio, pr. Karl Georg Ekmark 11425. FK 9.6.1814. Respondentti 18.6.1814 pro gradu, pr. Johan Fredrik Wallenius 9531. Todistus registratuurassa 14.6.1815. FM 13.10.1815. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 16.9.1817. TT h.c. 17.7.1840 (nim. 14.7.1840). — Porvoon lukion apulainen 1815, itämaisten kielten lehtori 1817. Porvoon tuomiokapitulin jäsen s.v. Vt. tuomiorovastina 1825 ja 1829. Rovasti 1826. Hauhon kirkkoherra 1835 (virkaan 1837). Porvoon tuomiorovasti 1851 (kuoli ennen virkaan astumista). † Hauholla 13.4.1851.

Pso: 1821 Gustava Ulrika Kuhlberg († 1888).

Appi: kihlakunnantuomari Kristian Kuhlberg 10460 (yo 1789, † 1820).

Poika: kapteeni Karl Vilhelm Alopaeus 16725 (yo 1849, † 1871).

Poika: everstiluutnantti Edvard Magnus Kristian Alopaeus 16866 (yo 1850, † 1896).

Vävy: Säkkijärven kappalainen Daniel Kristian Hirn 14387 (yo 1827, † 1884).

Vävy: kruununvouti Adolf Fredrik Lindeblad 15348 (yo 1835, † 1862).

Yksityistod. saaja 20.2.1824: Frans Olof af Brunér 13909; 20.2.1824 veljenpoika: Magnus Erik Alopaeus 13914; 23.2.1828: Anders Vilhelm Strandman 14442; Edvard Jonas Vilhelm af Brunér 15032.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 7b; HYK ms., Viip. osak. matr. II #1420; HYKA TAA Ba, Pedagogisen seminaarin oppilasmatrikkeli 1807–10 #44 (kl. 1808); HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1815. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 478 (CLIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 131 (CLIX); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1275; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 210. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 545; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 207, 210; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 110, 156; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 52 (Alopæus Taulu 16); O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #113; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #857R, 4142R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7028; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 165.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Elias Alopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12175>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.