Helsingin yliopisto

Tiedot

21.11.1666 Bengt Cleander (myös Kleander) Benedictus Olai, Vestrogotus 1847. * Klevassa noin 1641. Vht: Klevan kirkkoherra Olof Cleander (Olaus Benedicti, yo Uppsalassa 13.1.1621, † 1652) ja Brita Johansdotter tämän 2. avioliitossa. Växjön lukion oppilas – 8.1666. Ylioppilas Turussa 21.11.1666. Nimi on kopioitu 1733/34 Länsigötanmaalaisen osakunnan matrikkelista Ruotsalaisen osakunnan matrikkeliin [1666/67] \ 1666. d. 21 Nov. \ Benedictus Olai ‹Sukunimi Cleander on sittemin korjattu nimeksi Kleander.›. Stipendianomus 16.5.1671. Respondentti 13.12.1673, pr. Jakob Flachsenius 787. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1674 – sl. 1676. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1677. — Tammisaaren koulumestari ja kappalainen 1677. Koulunopettaja ja hospitaalinsaarnaaja kreivi Joh. Gabr. Stenbockin kartanossa Uplannissa 1681. Armovuodensaarnaaja Bälleforsissa (Skaran hiippak.) 1683, komministeri siellä 1684, kirkkoherra 1700. † Bälleforsissa 2.8.1712.

Pso: Susanna Larsdotter.

Viittauksia: HYK ms., Ruots. osak. matr. I #67; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (16.5.1671); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 2.11.1678 (Carll Hinderssonn som war Citerat af Skoolmestaren Domino Benedicto Cleandro, att swara för et Contract dhe sigh emellan uprättadt, angående een Siööboodz uptimbrande, men sigh icke instellt, påleggess neste Rådstugu dagh framtee sitt förfall), Tammisaaren RO 10.2.1679 (Erich Eskillsson Lille, dömbdes att betala 1 D: Sölf:r m:t till Skollmestaren D: Benedict: Cleander för det han Åhr 1678 informerat hans Son, och det Lijkmätigdt Skoohl Ordinantiens 1. punct), Tammisaaren RO 18.4.1681. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 110 (XXVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 522; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 179, 237, 344, 362; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 5; H. Sallander, Västgötarna vid Åbo akademi under 1600-talet. Vestrogothica 6 (1944) s. 86. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 386; J. Warholm, Skara stifts herdaminne II (1872) s. 243; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #729G, 953R, 3781G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1131R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bengt Cleander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1847>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.