Helsingin yliopisto

Tiedot

1669/70 Nils Ringius Nicolaus Nicolai, Fenno 2059. * noin 1649. Vht: Korppoon kirkkoherra Nils Ringius (Nicolaus Magni, † 1649) ja Susanna Jönsdotter. Ylioppilas Turussa 1669/70 Ringius Nic. Nicolai Fenn _ 100.

Veli: sotilaspappi Måns Ringius 1023 (yo 1654).

Kaima: kihlakunnantuomari, FM Nils Ringius, aatel. 1687 Lindcrantz 2084 (yo 1670, † 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 160b; KA mf. ES 1963 (nn 5) Kangasalan ja Oriveden käräjät 5.–6.3.1675 f. 67v (Wällb: Fru Efwa Magdalena Richters (katso 1983) gårdzfougde Nils Ringh); KA mf. ES 1964 (nn 6) Kangasalan käräjät 23.–25.11.1682 s. 855 (Upbördzskrijfwaren Nils Ringh anklagadhe Christer Sigfridsohn iffrån Rautia som skulle han honom senaste söndagen medh olijdhelige ordh uppå Kyrckiobaken uti Sahalax öfwerfallit, som är tiuff, skählm och pahantäckiä, begärte han dherföre måtte straffas; Här emot Exciperade Christer seiander sig alldrigh sådant sagdt, eliest anfodrar Ringen gieldh aff Christer uppå Hindrich Johan Quantz wegnar, som ennu icke dhem emellan sluten war); KA mf. ES 1965 (nn 7) Lempäälän käräjät 2.8.1686 s. 143 (Uppbördzskrijfwaren Nils Ring ifrån Tafwastehuus lähn ... opå för detta befallningzmans Wälbet: Gustaf Gaddes wegnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 129 (XXX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 27 (XXX); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. (95); Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 150 (1668:II), 153 (1670:I, pro vale).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Ringius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2059>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.