Helsingin yliopisto

Tiedot

4.8.1672 Olof Insulanus Olaus Nicolai, Smolandus 2192. Kotoisin Vederlövin pitäjän Villandsnäsistä. Växjön koulun oppilas 15.2.1661. Växjön lukion oppilas – 1672 (Aboam). Ylioppilas Turussa 4.8.1672 [Insulanus] Ol. Nicolai Vexion _ 109. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1672] d. 4 Aug: Olaus Nicolai Insulanus.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 98b; HYK ms., Smål. osak. matr. #155; KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 25.11.1674 (... Præceptorn Olaus Nicolai, Gotskalk och Peter von Holten den 22 huius, seent om afftonen, drukit et stoop öll eller 2 hooss Rådman Bernt Kruss, och när dhe gingo der ifrån ...); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 13.1.1675 (katso 2104). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 140 (XXXIII); Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 12; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 9; P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #155.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Insulanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2192>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.