Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1673 Johan Hedbergius, myöhemmin Hedberg Johannes Johannis, Vestmannus 2285. Kotoisin Hedemorasta Västmanlandista (Hedmorensis). Västeråsin lukion oppilas 1665. Ylioppilas Uppsalassa 3.1673 ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. Ylioppilas Turussa sl. 1673 Hedbergius Joh. Joh. Vestm _ 113. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1675 – sl. 1675. Respondentti 22.4.1676, pr. Johan Gezelius 1785. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1676 – sl. 1676. Ylioppilas Uppsalassa 22.4.1677 Johannes Heedbergius Westmannus, Studiosus antehac Aboënsis. — Narvan katedraalikoulun konrehtori 1680, rehtori 1684. † Narvassa 1688.

Pso: Kristina Norlander (elossa 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 83a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. ES 1792 (ff 3) Ivangorodin läänin käräjät 17.–19.1.1689 s. 4 (Sahl: Rectorens Johan Hedbergs Enckia hustro Christina Norland. Contra Hindrich Månsson Bobull i Jaala. Cantoren Jonas Alaudinus 3070 företräder på kärandens wägnar); KA mf. ES 1792 (ff 4) Ivangorodin läänin käräjät 20.–22.1.1691 s. 5 (Sahl: Rectoris Hedbergs effterlefwerska Christina Norlandra). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 146 (XXXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 29 (XXXIV); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 199–200, 344; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 246; H. Lagergren et al., Västmanlands-Dala nations album. Band I. 1639–1700 (Uppsala 1931–72) s. 149 #653. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #727G, 978G, 1318R, 2925G; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #132 ("Kallas magister i mantalslängden 2.2.1684" ‹kyseinen titteli on epäilemättä virheellinen›); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1467R, 1880.

Doria respondentti

Päivitetty 27.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Hedberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2285>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.