Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1674 Kristoffer Brommius Christophorus Petri, Sudermannus 2316. Vht: Viipurin hiippakunnan piispa, FM Petter Brommius (Petrus Laurentii, yo mm. Uppsalassa 26.5.1630, † 1672) ja Katarina Herbst. Ylioppilas Turussa kl. 1674 [Brommius] Christoph. Petri [Sudermanni _ 114.]. Ylioppilas Uppsalassa 10.12.1676 Christophorus P. Brommius. — Sotapalveluksessa. Erään ruotsalaisen lähetyskunnan mukana Venäjällä. Musketööri kuninkaallisessa kaartissa (1686). ‡ Turussa 17.6.1692.

Veli: Turun hovioikeuden varapresidentti Lars Brommius, aatel. 1698 Brommenstedt 2314 (yo 1674, † 1723).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 31a. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 145 (XXXIV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 243; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 231 (17.6.1692, ‡ Christopher Brommius ... betalt allenast hälften af graföpningen 30 dlr, emedan lijket lofwades bortföras); Akademiska konsistoriets protokoll XV 1682 (Uppsala 1975) s. 96 (28.3.1682, Förmälte Rector slottzbefalningzman warit hoos sig, och klagat at förleden Wårfrudagh några adelsmän och studenter brutit sig in i slottet igenom en lucka i rijckzsalen, lekt, sprungit och tornerat, men ingen blifwit igenkänd mehr än Tunderfeldt, hans poike, och en studios. Brommius). — A. R. C[ederberg], Vähäinen lisä Brommius suvun historiaan. Genos 18 (1947) s. 16.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristoffer Brommius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2316>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.