Helsingin yliopisto

Tiedot

17.5.1675 David Fagraeus Clavidus Erlandi, Amtburgia-Livonus 2393. Vht: Turun linnan linnanvouti Erland Johansson ja N.N. Turun katedraalikoulun oppilas (1670, cl. rect. circ. super., Clavidus Erlandi ex arce Aboensis) – 14.5.1675 (Clavidus Erlandi ex arce Ab. depositus accepto test.). Ylioppilas Turussa 17.5.1675 [Fagræus] Clavid. Erlandi Amtburg-Livon _ 117. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1675. d. 17. Maii. David Erlandi Fagraeus. Amtburgia-Livonus. — On nähtävästi sama henkilö kuin Kiikan Ruotsilan kartanon kotiopettaja Claudius Erlandi, joka ampui ylioppilas Johan Fabriciusta olkapäähän 1678.

Veli: Johan Fagraeus 2250 (yo 1673).

Oppilas(?): Adam Johan Rigeman 2609.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 56b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #102; KA mf. ES 1963 (nn 5) Tyrvään käräjät 7.–9.2.1678 f. 265v (Studiosus Dns: Johannes Fabrisius 2328 klagadhe nu, huru att Præceptoren på Ruotzila Claudius Erlandi skall nästledne den 5 hujus, honom opå Ruotzila Gårdh aff öfwer modh oförskylt öfwerfallit, och lönligen skutit effter honom med twå ladda Pistohlar), 266 (Dns: Claudius Erlandi feltes nu för stembningz försittiande att swara Fougden på Rauko Johan Simonsson om Eedzöres bråt, till sina 3 m:r), Tyrvään käräjät 4.–5.7.1678 f. 334 (Nembdemännerne Henrich Henrichsson i Nändölä och Johan Erichsson i Mielaniemi intygadhe nu på dheres Eed, Præceptoren på Ruotzila Claudium Erlandi hafwa tilsagt Fogden på Rauko Gård Johan Simonsson uthi förlijkning 12½ D:r Sölf:r m:t för hans måhlsegande deel, för dhet slagzmåhl bem:te Claudius under Sommar Tingz tijdhen här i Lendzmansgården på Johan begåt. Som till Johan Simonssons begäran således är ad notam tagit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 149 (XXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 30 (XXXV); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 343, 369; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 3, 8; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 15; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 151 (1669:I), 153 (1670:I), 155 (1671:I), 157 (1672:I), 159 (1673:I), 161 (1674:I), 163 (1675:I, pro vale).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: David Fagraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2393>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.