Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1675 David Sciurenius David Davidis, Vemoensis 2397. Vht: Vehmaan kirkkoherra David Sciurus, myöh. Sciurenius 461 (yo 1644/45, † 1684) ja Elisabet Mårtensdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1675 [Schiurenius] David [Davidis Vemo. _ 117]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1674/75] David [Davidis Schiurenii Wemoënses.]. — Vehmaan, Lokalahden ja Taivassalon pitäjänkirjuri 1688. † Vehmaalla 27.12.1711.

Pso: 1:o Maria († 1694); 2:o 1697 Agneta Johansdotter (jäi leskeksi).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 171a; HYK ms., Bor. osak. matr. #150, tilikirja s. 24 (David Schiurenius); KA mf. ES 1927 (mm 15) Vehmaan käräjät 25.–28.2.1687 s. 176; KA mf. ES 1927 (mm 17) Taivassalon käräjät 6.–10.3.1688 f. 51v, Vehmaan käräjät 29.–31.10.1688 f. 123 (Töfssala och Wehmo Sochnar sampt Låckalax Pastorat Sochne Skrijfware tiensten ... Fullmachten der å dat: Åbo Slott d:n 23 Augusti 1688); KA mf. ES 1937 (mm 49) Vehmaan käräjät 16.1.1712 s. 36–42 (Enckian Agneta Johansdåtter ifrån Kyrckiobyn framkom och berettade det hennes Mann, nu mehra framledne Sochneskrif: David Seurenius 3:die dag Juuhl reest heem ifrån frisk och sundh, men om Affton blif:t af Qvarteermest:s Carl Gustaff Weedmans Ryttare Michell Bengtson döder uthi hans egen släde till Kyrckiobyn till deras heem wist förd, och som hon eij annat weet än det han allenast warit hoos bem:te Qvarteermestare å Karentaacka, så war hennes begiäran, att om bem:te hennes Mans oförmodeliga dödz fall kunde nu undersöckias. Myös 26.–27.9.1712 s. 374). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 152 (XXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 30 (XXXV); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 60 (I 23.2.1681 Bor. Finl.: "Johan: och David Sciurenius. Absentes"). — Släktbok, Ny följd II. SSLS 412 (utg. I. Lundén Cronström et al., 1965–77) sp. 760 (Wichtman-Sciurenius Tab. 28).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: David Sciurenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2397>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.