Helsingin yliopisto

Tiedot

1677/78 Gustaf Tönnerus vanhempi Gustavus Johannis, Tavastensis 2582. * noin 1655. Vht: Orimattilan kirkkoherra Johan Tönnerus 300 (yo 1642/43, † 1695) ja Gertrud von der Lippen. Ylioppilas Turussa 1677/78 Tönnerus Gust [Johannis Tavast _ 134]. — Orimattilan kirkkoherran (isänsä) apulainen (1682). Orimattilan kappalainen 1696, kirkkoherra venäläisellä valtakirjalla 1718 (vahv. 1722), ero 1734. † Orimattilassa 5.1736.

Pso: 1:o N.N.; 2:o 1693 Margareta Henriksdotter Forstenius († 1738).

Poika: kersantti Gabriel Tönnerus 6286 (yo 1736, † 1781).

Poika: Orimattilan kirkkoherra Gustaf Tönnerus U1257 († 1749).

Vävy: Lammin kirkkoherra Anders Orraeus 5260 (yo ‹ajankohta ei ole tiedossa›, † 1744).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 195a; KA mf. ES 1721 (bb 10) Hollolan ja Tennilän käräjät 4.–5.11.1678 f. 34 (Kyrckioherdens Sohn och fullmechtiges D:ni Gustavi Tönneri), Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 15.–16.3.1680 f. 26, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 6.–7.2.1682 s. 2, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 27.11.1682 s. 172 (Coadiutoris H:r Gustavi Tönneri skrift), 172 (Såssom Coadiutor H:r Gustavus Tönnerus förmedelst inlagd Specification förmenar hafua at fordra af sin Swåger Hendrich Larsson 43 D:r 11 ö: Kåpp:r M:tt); KA mf. ES 1722 (bb 11) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 21.–22.6.1686 s. 80; KA mf. ES 1723 (bb 13) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 14.–15.7.1690 s. 106 (H:r Gustavi Tönnerij angifwande); KA mf. ES 1724 (bb 14) Hollolan ja Tennilän käräjät 8.–9.3.1693 s. 184 (emothtagit af Wällärde H:r Gustaf Tönnero öhl till sellias); KA mf. ES 1724 (bb 16) Hollolan ja Tennilän käräjät 25.–26.2.1695 s. 89 (Wällärde H:r Gustaf Tönnerus); KA mf. ES 1725 (bb 17) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 24.–26.2.1696 s. 48, Hollolan ja Tennilän käräjät 5.–6.3.1696 s. 63, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 12.–13.8.1696 s. 160; KA mf. ES 1725 (bb 18) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 18.–19.1.1697 s. 43 (Capellanen Wällärde H:r Gustaf Tönnerus androgh hurulunda 1696 in Martio på des Ryttare hemman Tönnö ett nytt och wehlbebydt Stall medh höö ååktygh och andra åthskillige saaker är opbrandh ... anhållandes der före om någon Reparation och brandstodh), 46; KA mf. ES 1725 (bb 19) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 17.–18.2.1698 s. 123 (Efter som Capelanen i Orimattila Wällärde H:r Gustaf Tönnerus förmeenar sigh ha præferencen till Erich Matzons Bördehemman i Tönnö); KA mf. ES 1726 (bb 20) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 12.–13.11.1700 s. 468; KA mf. ES 1726 (bb 21) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 26.–27.11.1701 s. 357; KA mf. ES 1726 (bb 22) Hollolan ja Tennilän käräjät 12.–13.2.1702 s. 24, Sipoon ja Tuusulan käräjät 6.–7.6.1702 s. 101; KA mf. ES 1727 (bb 24) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 29.–30.1.1704 f. 1, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 5.–7.12.1704 f. 173; KA mf. ES 1727 (bb 25) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 17.–18.2.1705 f. 10, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 16.–17.6.1705 f. 78, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 27.–29.11.1705 f. 144; KA mf. ES 1728 (bb 27) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 3.–4.12.1707 f. 166v; KA mf. ES 1241 (g 20) Helsingin RO 8.7.1695 s. 117 (Såssom Cembners Retten förmedelst dess dom och uthslag af d: 20 nästledne Junij bestådt Handelsm:n Arfwedh Bergman allenast 6: 29 ö: k:m:t utaf dhe 155 d: 29 ö: dito m:tz fordran som han förmeendt sig haf:a hoos framledne Rådmans Hendrich Hendersons (katso 3716) Arf:r ... å Sterbhusetz weg:r h:r Gustaf Tönnerus och h: Petter Henderson ... dess Swåger Tönnerus); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 22.3.1694 (Inkom för rätta Erich Steen och beswärade sigh öfwer wällärde H:r Gustaff Tönnerus som intet godwilleligen skall wela betahla des uthgifne obligation dat: d: 8 Octob: 1676), Helsingin KämnO 14.6.1694 (Sahl: Rådman Hindrich Hindersons arfwingar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 171 (XXXVIII). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 114, 117; K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 208; V. Borg, Kaarle Juhana Adlercreutzin äidinpuoleiset sukulaiset ja syntymäpaikka. Genos 6 (1935) s. 2; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 120, 121.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Tönnerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2582>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.