Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1642 Knut Kurck Canutus Johannis, nobilis 261. * Vesilahdella 8.9.1622. Vht: Turun hovioikeuden presidentti, valtaneuvos, vapaaherra Jöns Kurck (Johannes Canuti, yo mm. Rostockissa 9.6.1613, † 1652) ja hänen 1. puolisonsa Märta Gustafsdotter Oxenstierna tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Uppsalassa 8.1634 Canutus [Johannis Kurck | Nob.]. Konsistorin pöytäkirjojen mukaan Knut Kurckista oli määrä tulla Turun akatemian rector illustris seuraavaksi lukuvuodeksi 1642–43, mutta rehtorinvaihdoksen ajan koittaessa hän oli vielä sairaana Ruotsissa. Gabriel Kurckin omaelämäkerran (pain. 1906, s. 10) mukaan hänen molemmat veljensä Knut ja Gustaf tulivat kesällä 1642 Ruotsista Turkuun, pitivät kumpikin oraation ja lähtivät sitten yksityisopettajansa Anders Salamontanuksen kanssa ulkomaanmatkalle. Kukaan heistä ei tiettävästi kirjoittautunut Turun akatemian matrikkeliin. Ylioppilas Leidenissa 14.2.1643 Canutus Kurck Nobilis Swecus. 21 [ann.]. Ylioppilas Pariisissa noin 1644. — Västmanlandin läänin maaherra 1651. Vapaaherra isänsä kanssa s.v. Valtaneuvos 1660, ero 1681. Kauppakollegion asessori 1660, presidentti 1663, ero 1677. Samalla Närken laamanni 1666, Gästriklandin kihlakunnantuomari 1674, Västerbottenin ja Ruotsin Lapin kihlakunnantuomari 1676. Svean hovioikeuden presidentti 1677, ero 1680. † Näshultassa 26.6.1690.

Pso: 1:o (jo 1649) Lucretia von Stakenbrouch tämän 2. avioliitossa († 1664); 2:o 1665 Barbro Natt och Dag tämän 2. avioliitossa († 1680); 3:o 1681 Kristina Sparre († 1722).

Veli: maaherra, eversti, vapaaherra, FM Gabriel Kurck 219 (yo 1641, † 1712).

Veli: kenraalikuvernööri, valtaneuvos, vapaaherra Gustaf Kurck 262 (yo 1642, † 1689).

Poika: majuri Knut Kurck (yo Uppsalassa 13.11.1699, † 1726).

Opettaja 1642: Anders Salamontanus 263.

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 30.3.1640 f. 245, 14.8.1641 f. 142 (Donation för Her Jöns Kurck på Godz i Finlandh), 22.8.1646 f. 519 (Till H:r Jöns Kurck, att må draga öfuer åth Tysklandh till den Heilbrunnen), 27.6.1648 f. 550 (Confirmation för Her Jöns Kurk oppå åtskillige godz vthi Åboo lähn i Finlandh, att niuta effter Norköpingz besluth), 27.6.1648 f. 551, 20.3.1650 f. 325 (Donation för H:r Jöns Kurck på åthskillige hemman vnder Norkiöpingz Besluut), 12.4.1651 f. 84 (Frijherre bref för H:r Jöns Kurck), 13.7.1651 f. 192 (Donation och Expectance på någre hemman i Finland och Lempela Sochn för H:r Jöns Kurk), 18.12.1665 f. 327 (Till Hoff Rätten i Åbo att the innehålla medh the actioner, som Jöns Kurckz Arffwingar der haffwa, till dess den här i hoffrätten dem emellan hängiande Action bliffwer uthfördt), 22.11.1670 f. 511 (Domar emellan R. R. Wälborne H:r Jöns Kurcks Erfwingar af dhen förre och senare Kullen), 11.10.1683 f. 466 (Till Åbo Håff Rätt för Bruksförwaltaren Johan Torwåst 582 angående Jöns Kurcks Erfwingar). — Album studiosorum academiae Lugduno Batavae 1575–1875 (1875) s. 337; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 2 (14.6.1640, ehdolla rehtoriksi), 43 (26.1.1642, jälleen ehdolla rehtoriksi), 45, 46, 50–51, 54, 56, 58, 61; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 67; Akademiska konsistoriets protokoll III 1641–1649 (Uppsala 1969) s. 65, 74. — A. Anjou, Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän (1899) s. 5; J. A. Almquist, Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637–1857 (1909) s. 229; J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 248 (Kurck Tab. VI); J. A. Almquist, Kommerskollegium och riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Meddelanden från Svenska riksarkivet 2:4 (1912–15) s. 550; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV (1928) s. 339 (friherrliga ätten Kurck Tab. 6); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #732D, 1325D, 2182D; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 89; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #100D, 696D, 927D, 2058G, 2400D, 3219D, 3370D, 3743D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 16.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Knut Kurck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=261>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.