Helsingin yliopisto

Tiedot

1677/78 Henrik Malm Henricus Jacobi, Aboensis 2627. Kotoisin Turusta. Turun katedraalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 1677/78 Malm Henr: Jacobi Ab _ 135. — Porin läänin jalkaväkirykmentin (Chr. von Steffkenin rykm.) pataljoonansaarnaaja 1683. Urjalan kappalainen 1691. Pakeni sotaa Ruotsiin noin 1713, mutta palasi. Iniön kappalainen 1715. Vihdin kirkkoherra 1720 (vahv. 1722, virkaan 1726). Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1705. † Vihdissä 1736.

Pso: 1:o Katarina Barck († 1698); 2:o Helena Kristina Bäck (i Finland) († 1747).

Poika: Akaan kirkkoherra Nils Malm 4983 (yo 1707, † 1759).

Poika: Vihdin kirkkoherra Jakob Malm 5273 (yo 1715/16, † 1772).

Lanko: kartanonvouti Johan Barck 1582 (yo 1662/63, † 1690).

Lanko: luutnantti henkikaartissa Karl Gustaf Bäck 3481 (yo 1687/88, † 1700).

Vävy: Vihdin kappalainen Georg Agricola 5254 (yo 1713, † 1747).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 125a; KA valtakunnanregistratuura 12.10.1692 f. 527 (Fullmacht för Joh. Favorinus 3022 att wara Esquadrons Präst under Biörneborgz Regemente ... såsom förmedelst Hindrich Malms befordran dess förträdde Esquadrons Prädikants Embete under Wårt Biörneborgz läns Infanterie Regemente är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 1965 (nn 7) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 30.1.–3.2.1686 s. 38 (Sigfridh Erichzson i Kemminiemi ... Regementz Presten Wällärde H:r Hindrich Malm, som är indeelt at niuta på hans hemman ibidem boostelle), 39 (H:r Hindrich Malms Noot); KA mf. ES 1966 (nn 8) Tyrvään käräjät 28.5.1691 s. 204 (om Puttus h:n j Ojansuu ...hwilcket hemman Esqvadrons Predijkanten H:r Henrich Malm till Booställe anslagit warit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 168 (XXXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 32 (XXXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 49, 52–53; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 169 (1678:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 175, 320, 356; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 190; O. Schalin, Kulthistoriska studier till belysande av reformationens genomförande i Finland. Del I. SSLS 305 (1946) s. 72 (Henricus Malms skolsångbok, i HUB); Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 22; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1472D, 4001G; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Vihti; A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 22 (Iniön kappalainen Henrik Malmberg); R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 154; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 214, 220, 225; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2205D, 2205, 4251.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 31.5.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Malm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2627>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.