Helsingin yliopisto

Tiedot

1682/83 Johan Favorinus Johannes Johannis, Satacundensis 3022. * Hämeenkyrössä noin 1664. Vht: Hämeenkyrön kirkkoherra Johan Favorinus 813 (yo 1650/51, † 1672) ja Helena Thuronius tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1682/83. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1682/83] Johannes Favorinus. | Adjunctus in Ikalis et Concionator Castrensis, Redux ex Livoniâ Sacellanus in Bierno A:o 1702. hinc Pastor in Sækylæ A:o 1704. | demum Past. in Ikalis 1712. denatus A:o 1715. — Apulaispappi Ikaalisissa (1689). Porin läänin jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja 1692. Perniön kappalainen 1702. Säkylän kirkkoherra 1704, Ikaalisten 1711. Pakeni sotaa 1713, mutta joutui venäläisten vangiksi Pohjanmaalla ja vietiin Hämeenlinnaan. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1712. † vankeudessa venäläisten pahoinpitelemänä Hämeenlinnassa 1716.

Pso: Katarina Hacks († 1761).

Poika: ylioppilas Daniel Favorinus 5472 (yo 1725, † 1725).

Poika: Akaan kirkkoherra Gabriel Favorin 5749 (yo 1730, † 1780).

Pojanpoika: komissiomaanmittari Johan Favorin 7531 (yo 1750, † 1762).

Lanko: tilallinen Ikaalisissa Anders Hacks 3725 (yo 1690/91, † 1700).

Vävy: Ikaalisten kirkkoherra Johan Rothovius 5170 (yo 1711, † 1772).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #285; KA valtakunnanregistratuura 12.10.1692 f. 527 (Fullmacht för Joh. Favorinus att wara Esquadrons Präst under Biörneborgz Regemente ... såsom förmedelst Hindrich Malms 2627 befordran dess förträdde Esquadrons Prädikants Embete under Wårt Biörneborgz läns Infanterie Regemente är kommit at blifwa ledigt), 16.2.1712 f. 272 (Confirmation för någre Pastorer på deras lägenheter, hwilkas nampn här in uti uptecknas ... Johan Favorinus Pastor i Ikalis sochn och Biörneborgs län d. 17 Jul. 1711), 4.2.1720 f. 14 (Inrikes civilexpeditionen, Kyrkioherde fulmackt för Johan Fonselius 3239 wid Icalis församling ... medelst Johan Favorini dödel. frånfälle Icalis Pastorat i Tafwastland är wordet ledigt); KA mf. ES 1966 (nn 7) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–13.9.1689 s. 1195 (Coadjutoren i Ikalis Wäll:de H:r Johan Favorinus), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 14.–17.7.1690 s. 1569, 1572, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 13.–17.10.1690 s. 1674; KA mf. ES 1969 (nn 12) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 10.–12.10.1695 f. 413v (katso 3239); KA mf. ES 1969 (nn 13) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 25.–27.2.1696 f. 57 (katso 2013), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 17.–20.10.1696 f. 363; KA mf. ES 1969 (nn 14) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 15.–17.2.1697 f. 78v (Esqvadrons Predijkantten Wällerde H:r Johan Favorinus opå Kinnari Booställs hemmanetz wägnar, i Kijala byy); KA mf. ES 1970 (nn 14) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 17.5.1697 f. 193v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 198 (XLIII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #285. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 229, 263, 266, 406; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 21; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 154.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Favorinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3022>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.