Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1680 FM Johan Cajanus Johannes Johannis, Ostrobotniensis 2860. * Paltamossa 27.12.1655. Vht: Paltamon kirkkoherra Johan Cajanus 656 (yo 1648, † 1703) ja hänen 2. puolisonsa Anna Mathesius. Kajaanin pedagogion oppilas 1664. Oulun pedagogion oppilas 1665. Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun oppilas 1667. Ylioppilas Uppsalassa 23.6.1671 Johannes Cajanus O:Botniensis. Respondentti Uppsalassa 2.12.1679 pro exercitio, pr. log. ja metaf. prof. Matth. Steuchius. Respondentti Uppsalassa 8.12.1679 pro gradu, pr. hist. prof. Cl. Arrhenius. FM Uppsalassa 1679. Ylioppilas Turussa sl. 1680 [Cajanus] Joh. Johannis _ 147. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1680] Johannes Joh. Cajanus. — Tuli Uppsalasta 1680 Turkuun mukanaan sekä Per Brahen että Kaarle XI:n antamat valtakirjat ensimmäiseen avonaiseen professorinvirkaan Turun akatemiassa. Oli ehdolla käytännöllisen filosofian professoriksi Sam. Gyldenstolpen jälkeen, mutta sivuutettu Cartesiuksen filosofian kannattajana. Ylim. filosofian professorin arvonimi. † Turussa 27.7.1681. ‡ Maariaan.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 35a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #279; KA valtakunnanregistratuura 15.7.1680 f. 342 (Till Consistorium i Åbo för Mag. Johannem Kaianum). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 188 (XLI), 485 (Tillägg och rättelser. XLI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 35 (XLI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 92, 128, 129–131, 135; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 214; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 282 #304 (28.6.1680); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 116 #109 (18.7.1680); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #279; Akademiska konsistoriets protokoll X 1673 (Uppsala 1972) s. 23 (29.1.1673, Uplästes Rever. Archiepiscopi recommendation för Johanne Cajano, att blifwa hulpen till mensam communem, eller stipendium pecuniarium. Resolutio. Han står examen och befordras i den facultet han sig angifwer), 126 (21.6.1673, Till stipendium pecuniarium inskrifwes ... In facult. philosoph. Cajanus får ett halfft rum denna termin i peningar); Akademiska konsistoriets protokoll XI 1674–1675 (Uppsala 1973) s. 46, 280; Akademiska konsistoriets protokoll XII 1676–1677 (Uppsala 1973) s. 167, 184, 187, 198, 199, 205, 209, 241; Akademiska konsistoriets protokoll XIII 1678–1679 (Uppsala 1974) s. 201 (27.11.1678, Läth han [H. Decanus M. Celsius] inskrifwa till stipendium ... Joh. Paulinum 2227 uthi Cajani ställe), 312 (30.4.1679, Bewilliades Johanni Cajano att disputera de anima mundi). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 27, 452; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 153; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 291; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 253 (Cajanus Taulu 16); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4412; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #783, 784, 869, 1501H (‡), 2569, 2716G, 3472R, 4454R; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 88; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 128.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Cajanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2860>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Cajanus, Joh. Johannis. p. 147 || Ob. 279: 1680. – Hans far p. 33. Student i Upsala 23.6.1671. Respondens der 1679 u. Steuchius och pro gradu u. Arrhenius. Magister s. å. Ankom till Åbo 1680. Fick titel af e. o. filos. professor. På förslag till prof. i hist. och moral. Död 27.6.1681.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 188.

Cajanus, Joh.... Död 27.7.1681 (ej 27.6). Författare till finska psalmen n:o 278 „Etkös ole ihmis parka“.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 485.

Cajanus, Joh., se Tillägg och Rättelser. Född 1655.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 35.