Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1681 Henrik Rungius Henricus Matthiæ, Satacundensis 2902. Vht: Loimaan kirkkoherra Matias Rungius 1312 (yo 1659, † 1715) ja Anna Walstenius tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1681 [Rungius] Henricus [Matthiæ Satac. _ 148]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1680/81] Henricus Rungius. | Sacellanus in Loimijoki. Obiit A:o 1720. — Loimaan pitäjänapulainen 1686, kappalainen 1695. † 1720.

Pso: 1689 Elisabet Jakobsdotter Collinus († 1731).

Appi: Uskelan kirkkoherra Jakob Collinus 923 (yo (1652), † 1683).

Poika: Loimaan kappalainen Johan Rungius U1249 († 1743).

Vävy: Loimaan pitäjänapulainen Johan Brunnerus 6023 (yo 1733, † 1758).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 165a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #273; KA mf. ES 1927 (mm 16) Loimaan käräjät 14.–16.5.1688 s. 250 (Coadjutoren wällärde H:r Henricus Rungius); KA mf. ES 1927 (mm 18) Loimaan käräjät 15.–18.2.1689 s. 88; KA mf. ES 1969 (nn 12) Loimaan käräjät 26.–29.10.1695 f. 473v (Capellan Wällärde H:r Henrich Rungius itererade hwadh som hans Fader Kyrckioheerden Ehrewyrdige och Wällärde H:r Mathias Rungius, förledne Sommar tingh emot Hendrich Markuson i Kåenpärä andragit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 191 (XLI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. (242); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #273. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 234, 235; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #28G, 3356D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7426; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 181.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Rungius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2902>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.