Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1681 Anders Urenius Andreas Andreæ, Borealis 2910. Vht: Mynämäen Häntilän ratsutilallinen, Vehmaan kihlakunnan kruununvouti Anders Jonsson († 1673) ja Margeta Josefsdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 9.8.1674 (in cl. I colleg., Andreas Andreae Wirmoens.). Ylioppilas Turussa kl. 1681 [Urenius] Andr. Andreæ Bor _ 149. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1680/81] Andreas Andreæ Urenius, Norfinl. | Sacell. in Pijckis. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa helatorstaina 21.5.1691. — Apulaispappi Maskussa 1691, Halikossa 1692. Piikkiön kappalainen 1694, samalla Uudenmaan jalkaväkirykmentin (Gotth. Vilh. von Budbergin rykm.) pataljoonansaarnaaja 1694–1700. Vt. kirkkoherrana isonvihan aikana. † Piikkiössä 1719.

Pso: 1:o 1693 Agneta Thauvonius; 2:o 1707 Maria Simonsdotter; 3:o Helena Hortelius tämän 1. avioliitossa († 1737).

Pson seur. aviomies: Piikkiön kappalainen Samuel Montin U1152 († 1779).

Appi: Perniön kirkkoherra, FM Gabriel Thauvonius 514 (yo 1645/46, † 1684).

Veli: Jonas Urenius 2260 (yo 1673).

Poika: Muolaan kappalainen Jonas Urenius 5562 (yo 1727, † 1734).

Poika: Ruskealan kirkkoherra Petter Urenius 5610 (yo 1728, † ~1747).

Poika: pehtori Anders Urenius 6295 (yo 1736, † 1785).

Poika(?): ylioppilas Johan Urenius 6497 (yo 1738, † 1760).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 202b; HYK ms., Bor. osak. matr. #179, tilikirja s. 24 (1681: 16. Mai. Andreas Urenius Wirmo.); KA valtakunnanregistratuura 27.9.1694 f. 560 (Esquadrons Predikantz Fullmackt för Andreas Urenius under Nylands Infanterie Regemente ... förmedelst Benedicti Agrinij 2736 dödelige frånfälle, Esquadrons Predikantz beställningen under Wårt Nylandz Infanterie Regemente är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 1845 (kk 7) Mynämäen käräjät 25.–26.5.1674 f. 51 (fordom Befalningzmans öf:r Wemo Häradh Sal. Anders Jonssons efterleffwerska hustro Margeta Josephsdåtter i Händälä), Mynämäen käräjät 8.–10.10.1683 f. 78v (Kyrckioheerden Ehrewyrdige och Wällärde Her Daniel Juslenius beswärade sigh för rätten icke kunna blifwa af Sahl. Befallningzmans Anders Jönssons effterlefwerska H: Margeta Josepsdotter ifrån Munnuis des pantsatte Sölf kanna, att få igen löösa emoth des o[b]ligation, penningarne henne och lefwererat men Enckian dhe samma i hans frånwaro tillbaka låtit föra, hwar till Enckians Son Studiosus Andreas Urenius swarade att kannan är panttsat i Åbo, allaredo i hans Sahl. fahrs tijdh, dy afsades att pantten böör emoth obligations inlösn Kyrckioherden restitueras, och förmentes det D:nus Andreas ställer Kyrckioherden häruthinnan klagelöös.), Mynämäen käräjät 4.–5.10.1661 f. 79 (fordom Befallningsmans W:t Anders Jonssons anhållande till Händilä); KA mf. ES 1754 (cc 20) Halikon ja Uskelan käräjät 22.–23.5.1693 s. 142 (Capellanen‹!› Wällärde H:r Andreas Urenius gaf Rätten tillkänna, huruledes af Halicko Kyrckian om Natten mooth d: 7. Februarij nästl:e blifwit 70 D:r efter K:m:t och 2 Sölfwer ringar blifwit bårtstuhlne). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 192 (XLI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 35, 347; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 158, 162, 184, 216, 221; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 14; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #24; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 173 (1680:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 82, 422; V. J. Kallio, Halikon historia (1930) s. 157; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 23; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3369D, 4024D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 199; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2257D (1662, Dn. Andreæ Jonæ de Händelä/ Præfecto Territorii Wemoensis antehac perindustrio, Affini meo [Gabriel Josephi Lepus 1203] semper suspiciendo), 3730G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Urenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2910>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.