Helsingin yliopisto

Tiedot

1645/46 Gabriel Thauvonius (myös Thavonius) Gabriel Georgii, Halicoensis 514. Vht: Halikon kirkkoherra Georg Thauvonius (Georgius Matthiæ, † 1650) ja Katarina Hansdotter Juusteen. Ylioppilas Turussa 1645/46 [Tavonius] Gabr. Georgii Halicoens _ 2X. Stipendianomus 24.10.[1649]. Respondentti 5.12.1649, pr. Eskil Petraeus U1. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1649 – sl. 1650. Respondentti 15.12.1650, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1651 – sl. 1652. Respondentti 22.4.1653 pro gradu, pr. Abraham Thauvonius 14. FM 3.5.1653. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1653 – sl. 1653. — Hämeenlinnan kirkkoherra ja pedagogion rehtori 1657. Perniön kirkkoherra 1662. Rovasti. Turun maakuntakokouksen osanottaja 1676. ‡ Perniössä 15.6.1684.

Pso: 1:o 1655 Elisabet Josefsdotter Melartopaeus; 2:o ~1683 Margareta Henriksdotter Schaefer tämän 1. avioliitossa.

Veli: Karjalohjan kirkkoherra Johan Thauvonius 13 (yo 1640, † 1690).

Poika: ylioppilas Karl Thauvonius 2258 (yo 1673, † 1676).

Poika: Närpiön kirkkoherra, FM Gabriel Thauvonius 2796 (yo 1679, † 1719).

Tyttärenpoika: luutnantti Karl Pihl 5139 (yo 1710, † 1730).

Lanko: lainlukija Gabriel Melartopaeus 1020 (yo 1653/54, † 1686).

Lanko: Svean hovioikeuden varapresidentti Henrik Schaefer, aatel. 1693 Heerdhjelm 2033 (yo 1669, † 1712).

Vävy: Perniön kirkkoherra, FM Jakob Lund 2256 (yo 1673, † 1697).

Vävy: Piikkiön kappalainen Anders Urenius 2910 (yo 1681, † 1719).

Vävy: Messukylän kirkkoherra, FM Erik Indrenius 3290 (yo 1685/86, † 1717).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 190b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (24.10.[1649]); KA mf. ES 1753 (cc 20) Perniön käräjät 10.–11.10.1692 s. 106; KA mf. ES 1757 (cc 32) Halikon ja Uskelan käräjät 1.–5.3.1704 s. 116 (Qwartermästarens Sahl: Nils Banges Enckia Dygdesamma Anna Thavonia ... anhölt hon det Rätten wille Förordna Förmyndare öf:r des omyndige barn Föreslåendes der till sin egen Broder utj Närpis Probsten Höglärde H:r Mag:r Gabriel Thauvonius så som och sin Sahl: Mans Broder Qwartermäst: Manhaftig Erich Bange); KA mf. ES 1851 (kk 19) Nauvon käräjät 12.–13.5.1702 f. 56 (Emedan Leutenanten Henning Berg wed Narfske Slaget ähr genom döden afgången, och lemnat een omyndig dotter Christina Berg wed nampn efter sig, som han med sin förra hustro Sahl: dygdesamme Matrona Margareta Schefer aflat ... men emedan den omyndige icke hafwer någon skyldeman å Fäderne här å Orthen, och des H:r Morbroder haf:r sitt tillhåld i Swerige, Undantagandes Handelssman Carl Schefer, hwilken befinnes hafwa een twistig Räckning med Sterbhuuset, och fördenskull allaredo i Sahl: Leutenantens Lijfztijdh, och då bemälte Leutenant trädde i annat gifte [luutnantin jälkimmäinen vaimo oli Anna Petrejus, katso 3875] sig ifrån Förmynderskapet afsagt, hwarföre han eij heller emoot den 15 puncten i Förmyndare Ordningen, kan der till förordnas, Altså har Rätten Uthsedt H:r Advocat Fischalen wed Åbo Håff Rätt Hinric Schefer Johansson 2566, som är den omyndiges Sahl: Moders Syskone Barn å Möderne). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 30 (VI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 422, 423, 425, 469, 470, 541, 567; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 310; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 327, (338); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 393 (10.1.1684, sahl. Mag. Gabriel Thavonius); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 11, 86, 142, 201, 202–203; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 305, 351, 375, 408, 411, 427, 448, 492–493, 504, 513, 533, 538, 541; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 239 #262 (25.8.1676); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 162 #126 (5.1660). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 332, 402; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 280; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 272; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1295 (Thauvonius Taulu 18); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4D, 880D, 1324D, 2035D, 2784R, 3765D, 3906R, 3993D, 3997D, 4221D, 4378R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9135; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #656, 667, 1344G, 1641R, 1870H (‡), 1957H (vih. 1655), 2527D, 2952R, 3465D, 3759R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 16.1.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Thauvonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=514>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.