Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1681 Claes Alanus Claudius Georgii, Aboensis 2919. Vht: teologian professori, tuomiorovasti, FM ja TT Jöran Alanus U9 († 1664) ja Elisabet Nilsdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1681 [Alanus] Claudius Georgii Abo _ 149. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1683 – sl. 1685. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1686 – sl. 1687. — Stipendinotaari 1685–87. — Kirjaston renki. Turun postimestari 1695, ero 1732. Isonvihan aikana kuusi vuotta paossa Ruotsissa. ‡ Turussa 27.4.1734.

Pso: (jo 1701) Margareta Uddling († 1733).

Kaima: turkulainen asianajaja Claes Alanus 3058 (yo 1683, † 1705).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 4b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (4 kpl); KA valtakunnanregistratuura 2.10.1695 f. 551 (Till Kongl. Rådet Gref Johan Gabriel Stenbock för Påstmestaren i Åbo Claudius Alanus ... Såsom Bibliothec drengen Claudius Alanus är blefwen förordnat till Påstmestare i Åbo, men kommer intet at tillträda samma tienst, för än tillkommande åhr, ehuruwähl han nu medan öppet waten är, begifwer sigh dijt till orten; Altså är hermed till Eder Wår nådige willia och befallning, att I låten honom, wid Hoffstaten åhtniuta full Bibliothecarie drengz löhn, för innewarande åhr); KA mf. ES 3239 (Åland 13) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 19.–20.3.1706 s. 223. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 187 (XLI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 35 (XLI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 325, 326, 383, 409, 471, 486; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 67, 69, 90, 91, 156, 180, 194–195, 214, 215, 241, 264, 317, 346, 356, 373, 408, 561; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 24; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 127 (10.11.1733, ‡ hustru), 128 (27.4.1734, ‡). — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 21 (Alanus Taulu 7); E. Grape, Postkontor och postmästare (1951) s. 869; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2597G (1678, gratulaatio veljen väitöskirjassa, kirjoittaja Claudius G. Alanus itse ei nähtävästi ole vielä ylioppilas), 2737G, 3430D; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #4451 (1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1947, 2829, 3320G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Claes Alanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2919>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.