Helsingin yliopisto

Tiedot

1681/82 Henrik Routelius Henricus Henrici, Nylandus 2972. Vht: Lohjan Roution ratsutilallinen Henrik Michelsson ja Gertrud Persdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 2.1675 (in cl. I colleg., Henricus Henrici Lojoensis). Ylioppilas Turussa 1681/82 Routhelius Henr. Henr. Nyl. _ 152. — Nevanlinnan triviaalikoulun 1. kollega 1689. Venjoen kappalainen (1698–1701). Pakeni sotaa kotiseudulleen Lohjalle, asui siellä Paloniemessä 1705–07. Armovuodensaarnaaja Tallinnassa 1709.

Pso: 1696 Elisabet Winter (elossa 1707).

Veli: komissaari Abraham Routelius, myöh. Rautelius 2617 (yo 1677/78).

Kaima: Sahalahden pitäjänapulainen Henrik Rauthelius 4127 (yo 1695, † 1745).

/ Pappismies Johan Routeliusta (Leinberg 1902, Neovius 1910, Rein 1945) on tuskin koskaan elänytkään, vaan kyseisen henkilön oikea etunimi on Henrik. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 164b; KA mf. ES 1890 (ll 21) Lohjan käräjät 3.–5.11.1704 s. 515 (Capplahnen H:r Henrich Routhelius); KA mf. ES 1890 (ll 22) Siuntion käräjät 12.–13.5.1705 s. 251 (hennes disposition, å des yttersta, hwar om Cappelan herr Hindrich Rautelius af d: 17 Aprill 1704 Attesterat); KA mf. ES 1891 (ll 24) Lohjan käräjät 7.–9.5.1707 s. 308 (Capplanen H:r Hinrich Routhelius klagade, att een dehl af det Höö, som han förl: Åhr, uppå tillstånd, låtet bergia af Tallpela ödes Hemman, woro af Ladorne dersammastädes bortkommet); KA mf. ES 1879 (kkk 12) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 26.–30.1.1697 s. 195 (een af Collegan Henrih Routhelio underskreffwen af d: 8 sidstl: April dat: skrifftel: Attest); KA mf. ES 1879 (kkk 13) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 12.–19.7.1697 s. 252 (för Schol Collegan i Nyen H:r Hinrich Routhelio); KA mf. ES 1880 (kkk 15) Tuutarin ylim. käräjät 15.12.1699 s. 850 (Caplan i Slavanka H:r Henrich Routelius), Venjoen, Tyrön ja Tuutarin käräjät 19.–28.2.1700 s. 117 (till Cappellan H:r Hendrich Rautelius 1698 in Novembri pantsatt), 121; KA mf. ES 1880 (kkk 17) Venjoen käräjät 3.–5.10.1701 s. 1 (Wyrdig herr Henrich Rautelius), 3. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 195 (XLII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 35 (XLII); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet V (1902) s. 121 (H:r Johan Ranthelius ‹! pitänee olla Henrik Rauthelius tai Routhelius› sammaledes [Adjunctus Ministerii] i Lojo.); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 15; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 170 (1678:II), 172 (1679:II), 173 (1680:I), 175 (1681:I), 177 (1682:I). — H. Paucker, Ehstlands Geistlichkeit (1849) s. 377; A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 141; G. Rein, Lisäyksiä Vilh. Laguksen Turun Yliopiston oppilasluetteloon. Genos 16 (1945) s. 117 (Routelius, Henrik), 117 ("Routelius (Rauthelius), Juhana. Ylioppilas. ..." Esitetyt tiedot perustuvat Ad. Neoviuksen kirjoitukseen (Lisiä Lohjan pitäjänkertomukseen 19, 1910, s. 45), jonka lähteenä puolestaan näyttää olleen Leinberg 1902 s. 121); K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #279; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6185 (1707), 6189 (1707).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Routelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2972>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.