Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1682 Herman Thorwöste Hermannus Hermanni, Aboensis 3003. * Turussa 5.12.1673. Vht: turkulainen kauppias Herman Thorwöste 581 (yo 1647, † 1685) ja hänen 1. puolisonsa Maria Gerdt. Ylioppilas Turussa sl. 1682 [Thorwööst] Herm. [Hermanni _ 153]. — Sotanotaari 1697. Nevanlinnan postimestari (1701). ‡ Viipurissa 25.7.1703.

Pso: N.N. Mårtensdotter Enberg.

Lanko: eversti Mårten Enberg, aatel. 1720 Segercrantz U542 († 1758).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 194b; KA mf. ES 1840 (jj 28) Muolaan ja Kivennavan käräjät 15.–18.11.1693 s. 212 (Gouvernamentz Secret:ns i Narfwen H:r Joh: Theslefs 1487 Fullmächtige Herman Thorwoeste), 220 (Handelsmans j Nyen S:r Didr: Blohms (katso U571) Fullmächtige Herm: Thorwoeste); KA mf. ES 1840 (jj 29) Jääsken käräjät 20.–22.1.1696 s. 23; KA mf. ES 1841 (jj 30) Viipurin pitäjän käräjät 28.–30.1.1697 s. 9; KA mf. ES 1841 (jj 32) Viipurin pitäjän käräjät 17.–19.8.1697 s. 58 (Militiæ Notarien Herman Hermanson Thörwöest), 63, 79; KA mf. ES 1842 (jj 40) Kivennavan käräjät 23.5.1701 s. 93 (för böterne Caverat postmäst:n i Nyen Herman Torvöst); KA mf. ES 1879 (kkk 13) Venjoen ja Tuutarin käräjät 5.–10.7.1697 s. 166 (Notarien Mons: Herman Torwest); KA mf. ES 1880 (kkk 14) Venjoen ja Tuutarin käräjät 15.–18.1.1698 s. 73 (Påstmestarens Sahl: Erich Jönssons Enckias dygdesamma Matronas Wendela Johansdotters Fullmechtige Länsman Johan Bagge), Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 21.–26.1.1698 s. 147 (H:r Påstförwaltaren Abraham Hult); KA mf. ES 1812 (hh 16) Tääkkelin ja Koprinan käräjät 15.–17.6.1699 s. 502 (Fullmächtige S:r Herman Thorwöst); KA mf. ES 1813 (hh 19) Kaprion läänin keskiosan käräjät 16.–22.1.1702 s. 98 (Påstmästaren i Nyen Wälbet:de Herman Thörvest införsände en sin Skrifwelsse dat: Nyen d: 15 hujus, uthi hwilcken såssom han anhåller det måtte nährwahrande Tingz Lagh åthwahrnas att bereda sig till Landzwägarnes tydige reparation hwilcken nu wedh påstående Slädeföhre medelst Balckars framförande på begynnas måste); KA mf. ES 1813 (hh 20) Kattilan, Soikkolan ja Unaditsan käräjät 13.–14.4.1703 s. 223 (Påstmest:n i Nyen Wähl:dh Herman Thorvöst kom för Rätten på dess Swärfaders Arrendatorens Wähl:dh Mårten Erichsson Eenbergz wägnar), Kaprion ja Globitsan käräjät 16.–17.4.1703 s. 253 (Påstmestaren i Nyen Wählachtadh H:r Herman Thorvöst kom för Rätta föredragandes huru såssom det Högl: Kongl: Cantzlij Collegium d: 22 Decemb: 1702 Resolveradt att Post Cursen för större Sääkerheet widh Fiendtelig invasion emellan Nyen och Narven bör inrättas Strandwägen, producerandes nu een Specification på samma Curs eller Route, som går ifrån Nyen till Noljocki, derfirån till Pronsiomoisio i Noteborgz Län wijdare genom Ymäcki, Wäskyla, Säppekylä och Kirnu byar till Seesta Palkina, derifrån till Soikina och Krokolia och så till Narven ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 202 (XLIII), 485 (Tillägg och rättelser. XLIII); O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 205 (25.7.1703, Nyen Påstmästare Herman Thorwist). — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 102 (Köpmannasläkter i Åbo, Thorvöst Tab. 2); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 199; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3640D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Herman Thorwöste. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3003>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Thorwööst, Herm. Hermanni. p. 153 || Föregåendes bror.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 202.

Thorvöst, Herm. Hermanni. Född 1673. Lefde 1688.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 485.