Helsingin yliopisto

Tiedot

14.6.1684 David Assenius David Arvidi, Viburgensis 3161. Kotoisin Viipurin hiippakunnasta. Ylioppilas Turussa 14.6.1684 Assenius David Arvidi Vib _ 160. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1684. d. 14. Junii. David Arvidi Assenius. — Käkisalmen koulun opettaja 1690. Porvoon pedagogion rehtori 1693. † 1730.

Pso: 1690 Kirstin Thoranius.

Lanko: Kärdan kirkkoherra Johan Thoranius U1137 († 1733).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 13b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #184; KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 4.4.1698 (Dito inlade Borgarns Johan Larssons Fullmächtige Casseuren Carl Wulf sin Duplicam emot Bondens ifrån Wålax Erich Erichssons Substitut Rect: Scholæ David Assenius), Porvoon RO 17.10.1698, Porvoon RO 17.3.1700 (Då inlade Rectoren David Assenius sin klage libell emot Borgaren och Broofougden Simon Brusiuson och dess hustru Brita Erssdotter angående iniurier och tillagde försmädeligheter hwar på Brofogden låfwade till kommande Odensdag excipera), Porvoon RO 19.3.1700, Porvoon RO 11.4.1700, Porvoon RO 5.12.1700; KA mf. ES 1174 (b 11) Porvoon RO 19.3.1706 (Arrest på dhe Kistor och Egendom som Sahl: Pastoren ifrån Rautus H:r Andræ Thoronij Enkia Elisabetha Lagbohm (katso 5021) skall hafwa hit till Staden undan Fienden flydt, och hoos Rectorem Scholæ David Assenium nidsatt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 203 (XLIV); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 26. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 194, 270; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1418G; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 46; O. Panelius, Gårdar och gårdsägare i Borgå. SSLS 510 (1983) s. 73.

Doria gratulantti

Päivitetty 26.4.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: David Assenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3161>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.