Helsingin yliopisto

Tiedot

(ei ole tiettävästi ylioppilas) Johan Thoranius Johannes Johannis, Viburgensis U1137. * noin 1670. Vht: Raudun kirkkoherra (1683–1705) Johan Thoranius ja hänen 1. puolisonsa N.N. — Rykmentinpappi Inkerin rakuunarykmentissä (Otto Vellingkin rykm.) 1701. Raudun kirkkoherra 1706. Pakeni sotaa Ruotsiin 1710. Kärdan kirkkoherra (Växjön hiippak.) 1717. † Kärdassa 24.2.1733.

Pso: (jo 1708) Maria Boisman († 1774).

Veli: Puumalan kirkkoherra Arvid Thoranius U553 († 1748).

Velipuoli: luutnantti Alexander Thauvonius 5021 (yo (1708)).

Poika: pankinkomissaari Adam Thoran 7127 (yo 1745, † 1804).

Lanko: Porvoon pedagogion rehtori David Assenius 3161 (yo 1684, † 1730).

Lanko: kapteeni Henrik Boisman 4413 (yo 1699, † 1747).

Sukulainen(?): Sortavalan kirkkoherra Mårten Thurén, myöh. Thoranius 1895 (yo 1667, † 1692).

Kaima: Jöns Thorenius 4699 (yo 1702).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 5.3.1706 f. 348 (Kyrkioherde fulmacht för Johannes Thoranius på Rautus Pastorat i Wiborgz Stift ... medelst Johannis Thoranii dödelige frånfälle, Rautus Pastorat i Wiborgs Stift är kommit at blifwa ledigt, och hos Oss til des besättiande underdånigst föreslås des Sohn Regements Predikanten Wällärde Johannes Thoranius, för des lärdom och goda gåfwor skul i predikande), 2.5.1717 f. 115 (Kyrkioherde Fullmackter för Eric Brumerus 3818 och Joh. Thoranius); KA mf. ES 1838 (jj 23) Äyräpään kihlakunnan käräjät 27.–28.2.1682 s. 68 (Cappellanens H:r Johan Thoranij Tienstehion); KA mf. ES 1795 (gg 2) Raudun käräjät 20.–22.1.1683 f. 12v (Kyrckieheerden i Rautus her Johan Thoranius); KA mf. ES 1797 (gg 3) Raudun käräjät 3.–5.6.1684 f. 140v; KA mf. ES 1797 (gg 6) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 15.–22.3.1687 f. 109v; KA mf. ES 1798 (gg 8) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 18.–23.11.1689 f. 200v (Kyrckieheerden från Rautus jempte Arend:n Wälb:de Åke Ollsson föredrogo Rätten, hurusom Rautus Sochn Kyrckia, är nu allreda förrotnadh och alldeles förfallen, så att dhe eij mehr töras gå der in, uthan moste nu wara betänkt om een ny Kyrckias opbygnad). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 228 (kirkkoherrojen sarjassa mainitaan vain tämän isä); G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne V (1931) s. 349; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 155; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 129.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Thoranius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U1137>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.